Mytologické inspirace: Nordrassil

1

Po nějaké době vás zase vítám u série článků věnujících se vlivům různých mytologií na formování universa WoW. Tentokrát si řekneme, co asi tak mohlo stát za Nordrassilem, jedním ze Stromů světa.

Původ Nordrassilu

Abychom se uspokojivě mohli bavit o původu Nordrassilu, je na místě zmínit jeho předchůdce – G’Hanir.

G’Hanir byl jednou z prvních věcí, které stvořila Freya v rámci Smaragdového snu, bývá také přezdíván jako Mateřský strom. Byl místem posmrtného života pro všechna létající zvířata, a to dokonce i draky. Krom těchto zvířat však strom přilákal také Avianu, okřídlenou polobohyni, původem havrana, která se postupem času stávala čím dál tím více spjatá s G’Hanirem, což se pro strom nakonec stalo osudným. Avianin duch se totiž stal provázaným se stromem a když byla Aviana během Války prastarých zabita démony, mělo to zlý dopad také na něj. Nejprve opadaly veškeré jeho listy, až sám nakonec zemřel, což byl šok pro veškeré jeho obyvatele. Naštěstí se jeho část zachovala – jediná větev nesoucí poslední semínko. To bylo svěřeno do péče zelených draků.

Právě zde začíná i příběh samotného Nordrassilu, neboli „Koruny nebes“, jak je zván v jazyce Darnassian. Nalezené semínko bylo Alexstraszou, rudou dračicí, zasazeno ve vodách čerstvě znovuzrozené Studnice věčnosti na posvátné hoře Mount Hyjal. Společně s dalšími dvěma draky, Yserou a Nozdormuem, obdarovaly tzv. Strom světa třemi požehnáními. Alexstrasza ho obdarovala sílou a vitalitou, Yseřino požehnání zaručilo, že strom bude propojen se Smaragdovým snem a společně s ním také elfští druidi, čímž se jim do něj zaručí snadnější přístup. Nejpodstatnější požehnání však pocházelo od Nozdormua, neboť zaručovalo elfům nesmrtelnost, alespoň dokud samotný strom bude stát.

Nordrassil však téměř dopadl stejně nešťastně jako před ním G’Hanir. Během Bitvy o Mount Hyjal musel Malfurion Stormrage zatroubit na Roh Cenaria, čímž povolal 400 duchů přírody, aby pomohli s poražením Archimonda. To byla ovšem dvousečná zbraň, neboť krom pomoci přivodil i značné poničení a oslabení Nordrassilu a také odnětí Nozdormuova požehnání, čímž noční elfové přišli o svou nesmrtelnost.

wow-art-03

Světový strom

Podobnosti mezi Nordrassilem a Yggdrasilem jsou spíše v jejich označeních než funkcích, ačkoliv i v této kategorii se dají nějaké nalézt.

Yggdrasil znamená v překladu „Yggův kůň“, kde se Yggr překládá jako „Hrozný“, což je jeden z přídomků spjatých s Ódinem, drasill znamená „kůň“. Samotný výraz tedy odkazuje s největší pravděpodobností k Ódinovu osminohému koni Sleipnirovi, kterého Yggdrasil jako jediný strom udrží a může k němu tak být připoután. Zároveň se však uvádí, že kůň je opisem pro šibenici, což odkazuje na rituální oběť, kterou zde Ódin vykonal. Kdysi se totiž na devět dní a nocí pověsil (někdy je uváděno klasické oběšení, někdy zavěšení se za nohu hlavou dolů). Probodnut svým vlastním kopím, obětován sám sobě, aby tak získal vědění, tedy runy.

Yggdrasil, také Světový strom, je osou vesmíru a nachází se na něm všech devět světů severské mytologie. Zde je popíšu jen velmi, velmi stručně, takže v případě, že byste se chtěli dozvědět víc, nahlédněte do odkazů na konci článku, respektive většina podstatných informací je k nalezení v Eddě.

Helheim je podsvětní říší, které vládne dcera boha Lokiho Hel a přicházejí do ní všichni ti, kteří nepadli v boji nebo neutonuli na moři. Je popisována jako velmi ponuré a beznadějné místo (ve vztahu k WoWku o ní bude pojednávat některý z příštích článků).

Múspelheim je jižní krajina plná lávy, ohně a čisté energie a je označována na jedné straně jako země zkázy, na druhé však poskytuje světlo a teplo. Z jejích jisker vznikly hvězdy. Jejím vládcem je Surt.

Niflheim je opakem Múspelheimu, neboť je polárním světem, kde vládne nikdy nekončící zima. Vládcem v ní je Nidhögg, o kterém jsem psal minule.

Midgard je světem lidí, v němž se prolíná působení obrů zastupujících chaos a bohů zastupujících řád.

Jötunheim, známý též jako Utgard nebo Thursheim je sídlem obrů. Jedná se o skalnatou a bezútěšnou krajinu bičovanou silným větrem.

Vanaheim obývají Vanové (viz první článek o mytologii) a je domovem všeho organického, rostlinného, stejně jako plodivých sil přírody. Je to útulné místo především díky faktu, že Vanové jsou bohy míru, plodnosti, zemědělství a blahobytu.

Svartalfheim je domovem světla, světlých elfů a vyšších přírodních duchů. Jejím strážcem je elf Delling společně se svou chotí Nött, která je personifikací noci.

Svět nacházející se v nejvyšších částech koruny Yggdrasilu je Ásgard, který je domovem Ásů, jejichž moc proniká celým vesmírem a udržuje ho pohromadě. Je propojen s Midgardem skrze duhový most Bifröst.

Samotný strom by se dal rozdělit do tří význačných částí, jejichž součástí jsou místa různého významu a důležitosti. Pokud bychom začali od zdola, tak Yggdrasil je v zemi držen třemi hlubokými kořeny u každého, z nichž se nachází jedna studna (zde se dá vidět určitá spojitost se Studnou věčnosti). U prvního kořene je to Urdina studna, která slouží jako poradní místo a soudní síň bohů. Zároveň u ní přebývají tři norny – Urd, Verdandi a Skuld. Ti znázorňují minulost, přítomnost a budoucnost a dali by se přirovnat ke třem sudičkám. U druhého kořene se nachází Mímiho studna, která je pramenem veškeré moudrosti. Je hlídána obrem Mímim, kterému Ódin musel obětovat své oko, aby se z ní mohl napít a její moudrost tak obsáhnout. Poslední kořen se nachází v Niflheimu u studny Hvergelmi, která je označována jako studna smrti, jelikož je to místo, ve kterém dlí Nidhögg okusující kořen s cílem zničit tak celý strom. To se mu však nikdy nepodaří, jelikož norny u prvního kořene strom neustále zalévají.

Druhá část Yggdrasilu je kmen. Po něm neustále běhá veverka Ratatösk (v překladu „Vrtající zub“), která přenáší drby mezi Nidhöggem a orlem sídlícím v koruně a neustále je tak poštvává proti sobě. Kmen je také místem, jak již bylo zmiňováno, kde může Ódin přivázat svého koně Sleipnira.

Poslední částí je koruna. V ní sedí již zmiňovaný orel, označovaný za vševědoucího, kterému mezi očima sídlí jestřáb, pán počasí. I zde by se dala nalézt analogie s WoW, a to skrze jestřába, jelikož jedno ze zobrazení Aviany je právě v této podobě. Krom toho se zde nachází Ódinova síň mrtvých Valhalla, do které se dostanou všichni válečnící zemřelý v boji. Korunu také okusují čtyři jeleni – Dáinn, Dvalinn, Duneyrr a Duradrór.

Nakonec už jen ty slibované odkazy pro další studium:

Moje kniha stínů

Magazín Fantasy

Runarmal

Předchozí částí (řazeno od nejnovějšího):

Nitthog

Titánští strážci


Zajímala by vás konkrétní postava, událost nebo místo ve WoW, o jejichž původu byste se rádi něco dozvěděli? Pokud ano, tak neváhejte a pište mi své návrhy do komentářů.

Mytologické inspirace: Nordrassil
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů

1 KOMENTÁŘ

Comments are closed.