Mytologické inspirace: Galakrond

1

V minulém díle o Halls of Valor jsem se lehce otřel o téma pradraka Galakronda a jeho zničení. V rámci vztahu ke germánské mytologii jeho příběh na následujících řádcích rozvedu více a hlouběji. Zároveň se bude jednat o první téma, které ke své inspiraci evidentně neodkazuje již svým jménem, ale vztah mezi těmito dvěma prvky je nutno hledat více v samotných činech. Proto doufám, že pro vícero z vás, budou následující informace zajímavé a především nové.

Otec draků

ft14n61o4qub1377801059836

Bývaly časy, kdy Galakrond poklidně žil a lovil po boku ostatních draků a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Avšak změna přišla a byla rychlá a nečekaná. Nikdo neměl žádné vysvětlení, proč se z běžného pradraka stal postrach mezi ostatními jeho druhu. Pouze titánský strážce Tyr pronesl několik nejasných slov, podle kterých označoval sebe za viníka Galakrondovi změny, a to proto, že mu prý nevyšlo všechno podle plánu.

Nejprve Galakrond pouze kradl kořist ostatním pradrakům. Jeho další kroky však již byly k zděšení ostatních daleko hrůznější, neboť další pradraky začal pozřívat. A to nebylo vše. Z těch, které pozřel, se totiž následně stali nemrtví naprosto podrobení jeho vůli, což nemohlo znamenat nic dobrého do budoucna. Také neznamenalo, jelikož Galakrond své posluhovače využíval k lovu jejich živých příbuzných, kteří se sami nakazili, pokud byli kousnuti. A navíc Galakrond s každým pozřeným nepřítelem rostl a podivně se deformoval a mutoval. Galakrondovo chování vedlo až k tomu, že Talonixa seskupila pradraky, aby na něj zaútočili a zničili ho. Částečně i kvůli zradě Corose, který Galakronda o tomto plánu informoval (a sám byl následně sežrán) však útok nevyšel a Talonixa při něm bohužel zemřela. Po bitvě však Galakrond nebyl schopen pozřít padlou armádu kvůli akcím Malygose, Nozdormua a Neltharia, budoucích dračích aspektů. Navrch získal až poté, co odletěl Malygos, aby nalezl Yseru a Alexstraszu. Nicméně boj skončil zásahem Tyra, který ho omráčil svým kladivem a dočasně ho tak porazil.

O něco později se Tyr opět setkal se zmíněnými pěti pradraky a přinesl jim informaci, že Galakrond spí v horském masívu na severu, a že je to ideální příležitost pro útok. Následně se tam opravdu setkali, aby obludného Galakronda, který v té době již byl větší než všech pět pradraků dohromady, zničili. Bitva se však nevyvinula příliš dobře. Během boje přišel Tyr o své kladivo i tzv. jiskru, a když se právě pro ni natahoval, sklaply Galakrondovy čelisti a Tyrovu ruku uhryzly. Galakrond byl tak nadšen ze svého vítezství, že si ani nevšiml, když pradraci zmizeli i s bezvědomým Tyrem, aby ho zachránili.

Poté, co se Galakrond vzpamatoval z bitvy, zjistil, že není schopen najít si jakoukoliv kořist, neboť živí pradraci se naučili před ním skrývat. Jeho hlad byl však tak velký, že k překvapení všech začal požírat své nemrtvé posluhovače.

Galakrond však nakonec byl poražen v následující bitvě, kdy se opět spojilo všech pět pradraků, na místě později známém jako Dragonblight, které se stalo posledním odpočinkem také pro další draky. Za tuto výhru byli Ysera, Alexstrasza, Malygos, Neltharion a Nozdormu titánskými strážci (jak už víme, Odyn s tím ovšem příliš nesouhlasil) obdarováni jejich silou, čímž se stali dračími aspekty a ochránci Azerothu. Aby předešli tomu, že by někdo pokračoval ve stopách Galakronda, pomohli dračí aspekty rozhlásit, že byli vlastně stvořeni z něj. Proto se mu začalo přezdívat otec draků.

Vlk Fenrir

Fenrir („Ten, který dlí v bažinách“) je synem boha Lokiho a obryně Angrbody a tudíž také bratrem hada Jormunganda, který je tak velký, že obepíná celý Midgard (svět lidí).

Nejznámější je příběh o jeho uvěznění. Fenrir totiž rostl závratnou rychlostí a rostl stále víc a víc, až se ho Ásové začali obávat. Proto se rozhodli ho svázat. Dvakrát se ho pokusili uvázat do řetězů, vždy tvrdíce Fenrirovi, že se jedná pouze o hru, která má vyzkoušet jeho sílu, aby si ho proti sobě nepoštvali, a dvakrát se Fenrir bez problémů dokázal osvobodit. Pro třetí svázání nechal Ódin u trpaslíků vykovat řetěz známý jako Gleipnir, který byl sice velmi jemný a zdánlivě křehký, přesto však nezničitelný, jelikož byl vytvořen z šesti magických přísad: kočičí chůze, ženského vousu, kořenu hory, medvědího citu, rybího dechu a ptačí sliny. Když však tentokráte bozi přišli za Fenrirem, aby ho opět spoutali, Fenrir si všiml jemnosti řetězu a pojal podezření, že se jedná o léčku. Proto se nechal svázat jen pod podmínkou, že jeden z bohů mu strčí ruku do tlamy, aby měl jistotu, že ho bozi pustí, kdyby se řetězu sám nedokázal zbavit. Jediný bůh, který byl dostatečně odvážný, aby Fenrirovi ruku do tlamy skutečně strčil, přestože věděl, že o ni přijde, byl Tyr.

A skutečně, Fenrir zjistil, že řetěz ho drží pevně a stahuje se kolem něj tím víc, čím více se snaží z něj uvolnit. Když ho pak bozi odmítli propustit, zkousl čelisti a Tyrovi ruku utrhl. Poté byl odveden ke kameni, ke kterému byl přivázán a do otevřené tlamy mu byl strčen meč, aby ji nemohl zavřít. Když divoce zavyl na protest, vytryskla mu z ní zpěněná řeka jménem Ván („Očekávání“).

Jak naznačuje jméno řeky, tímto Fenrirův příběh nekončí. Podle proroctví, na základě kterého se mimo jiné Ásové také rozhodli Fenrira uvěznit, měl pro ně být velkou hrozbou. Toto proroctví splní tak, že se během Ragnaröku osvobodí a s dolní čelistí až u země a horní v nebesích pozře vše, co mu stojí v cestě. Nakonec se utká i s Odinem a jeho armádou einherjarů, které zabije.

V germánské mytologii se však nacházejí i další vlci, kteří by se dali ztotožnit s Fenrirem. Můžeme se například dočíst o vlkovi jménem Sköll („Výsměch“), který během Ragnaröku pozře samotné Slunce, o Garmovi, který se během Ragnaröku uvolní z řetězů, o Mánagarmovi, který pozře Měsíc nebo o Hátim, který učiní totéž. Všechna tato ztělesnění, i Fenrir samotný, ukazují na jeho značný apetit, ne nepodobný Galakrondovi.

Předchozí částí (řazeno od nejnovějšího):

Halls of Valor

Helheim

Nordrassil

Nitthog

Titánští strážci


Zajímala by vás konkrétní postava, událost nebo místo ve WoW, o jejichž původu byste se rádi něco dozvěděli? Pokud ano, tak neváhejte a pište mi své návrhy do komentářů.

Ohodnoťte tento článek!