Mytologické a kulturní pozadí WoW – Chladný sever (1/2)

2

Zajímalo vás někdy, odkud berou tvůrci WoW inspiraci k vytváření tak živého světa, jaký nám nabízejí? Pokud ano, nenechte si ujít tento ani další připravované články, které se tímto tématem budou zabývat a budou se vám tak znažit přiblížit něco z lore světa Warcraftu. A nyní se pojďme podívat, kde všude můžeme nalézt stopy vikingů, jejich kultury, legend a mýtů.

Titáni

Titáni, jak je všem dozajista známo, jsou majestátní a silné bytosti se železnou kůží příbuzné bohům. Jsou vytvořeni z magie arcane a prvotní hmoty, ze které se zrodil i celý vesmír. Mimo jiné utvářeli také Azeroth a věří se, že ruiny Uldum, Ulduar a Uldaman jsou titánského původu.

Pojem samotný, stejně jako Pantheon, pochází z řecké mytologie a Titánům jako celku se tedy budu věnovat v příslušném článku. Zde bych chtěl rozebrat spíše jednotlivce a především dvě hlavní skupiny, do kterých se rozřazují.

Aesir, Vanir a titánští strážci

První podskupinou titánů, jejichž kůže je platinová, jsou Ásové. V překladu jejich jméno znamená „bouřní obři“. Jsou spojováni se živly vzduchu a vody, která je také společně s chladem a bouřemi jejich nejsilnější stránkou. Kvůli pomoci při utváření Azerothu vytvořili horské a mořské obry, jinak se však nijak nevměšují do fungování světa, aby nenarušili přirozený vývoj jeho obyvatel.

Druhou skupinou jsou Vanové, přičemž jejich kůže je vytvořena z bronzu. Jejich jméno se překládá jako „obři země“ a proto jsou také spojováni s tímto elementem. Za pomoci svých potomků – trpaslíků, gnómů a troggů – vytvořili hory a nejhlubší místa země. I přes svou mohutnost jsou slabší než Ásové.

Jejich předobraz můžeme nalézt v severské mytologii, která, stejně jako obyvatelé Azerothu, rozlišovala dva druhy bohů – Ásy a Vany – kteří obývali nejvyšší z devíti světů nacházejících se na stromě světa Yggdrasilu – Ásgard. Společnými silami obě tyto skupiny udržovali celý vesmír pohromadě. Ne vždycky tomu ale tak bylo.

Kdysi žili Ásové i Vanové odděleně – Ásové v Ásgardu a Vanové ve Vanaheimu, dalším ze světů na Yggdrasilu. Jednou se však bohyně Freya (patřící k Vanům) dostala při svém putování až do Ásgardu, kde všechny přítomné okouzlila svými magickými schopnostmi. Ásové si však brzy uvědomili, že jejich hodnoty byly odsunuty stranou sobeckými choutkami v jejichž naplnění doufali skrze Freyinu magii. Proto ji obvinili ze své vlastní chamtivosti a pokusili se jí zabít. Třikrát ji spálili, avšak ona třikrát opět vstala z popela. Kvůli tomuto incidentu se začali Vanové a Ásové nenávidět, což vyústilo až v dlouhosáhlou válku. V té stavěli Ásové své válečnické schopnosti proti magii Vanů. Ani jedné straně se však nedařilo získat převahu, a tak se po nějaké době obě strany dohodli na příměří. Tu stvrdili skrze výměnu zajatců, čímž se do Ásgardu dostali Freya, její bratr Frey a jejich otec Njörd, kteří se tím stali jak součástí Vanů, tak i Ásů.

Co se týká WoW, tak jednotliví titáni tolik neodpovídají konkrétním bohům ze severské mytologie. Takové analogie najdeme spíše v případě titánských strážců, kteří byli vytvořeni samotnými titány, aby hlídaly jimi nastolený pořádek. Proto se níže zaměřím spíše na tyto strážce.

wow_trialofvalor_guarm_tf_00

Odyn (Odin)

Ve WoW je Odyn k nalezení na místě zvaném Halls of Valor (o kterém budu psát příště), které sám vystavěl, aby se stalo místem odpočinku pro duše největších vrykulských válečníků. Z těchto duší válečníků posléze vznikla armáda zvaná valarjar, jejíž vůdce je právě Odyn, aby chránila Azeroth před všemi potenciálními hrozbami. Odyn i se svou armádou byl však v Síních Valoru uvězněn kouzlem Helye a nemůže ji tak opustit. Respektive může, ale pouze v podobě vrykulského válečníka jménem Havi.

Nakolik ve WoW nemá Odyn zas tak význačné postavení a je vykreslen spíše jako valečník, než cokoli jiného, u starých seveřanů tomu bylo jinak. Odin byl nejvyšším z bohů v Ásgardu (v angličtině je častý přídomek Allfather), který často putoval krajinou v podobě starce, ve které je rovněž asi nejčastěji zobrazován v dílech umělců. To, že nebyl pouze válečníkem dokazuje jeho nikdy nekončící pouť za moudrostí a poznáním skrytých mystérií života a světa, při které je schopen obětovat téměř cokoliv. Jednou se za tímto účelem probodl kopím, obětuje se tak sám sobě, a pověsil se hlavou dolů na strom světa, kde takto vydržel po devět dní a nocí bez jídla a vody – díky tomu objevil runy („tajemství“, „šepot“). Jindy zase přišel až k Urdině studni, o jejíž vodě se vědělo, že po jejím požití se člověk stane daleko moudřejším než většina ostatních. Aby se však ze studny mohl napít, musel obětovat své oko.

Krom toho je Odin stvořitelem lidí, patronem básníků, bojovníků a státníků a rovněž bohem smrti, války, magie a extáze. Ze zvířat je s ním spjat např. osminohý kůň Sleipnir nebo havrani Múnin a Húgin, kteří každou noc přelétají nad světem, aby pak svému pánovi řekli vše, co se v něm momentálně děje.

Thorim (Thor)

Býval strážcem Ulduaru a Terrace of the Makers, které bránil svým kladivem Krolmir. Jeho manželkou byla Sif, kterou však Thorimův podlý bratr Loken zabil a Thorimovi řekl, že tak učinil král spřátelených ledových obrů, což vedlo k Thorimově velkému hněvu, při kterém pozabíjel tyto své spojence. Až po mnoha letech zjistil pravdu, což vedlo k jeho pokusu o zabití Lokena, který ho však porazil a uvěznil v Ulduaru, odkud jste ho mohli vy, hráči, vysvobodit.

V severské mytologii je Thorim znám pod jménem Thor. Je vládcem hromu (stejně jako Thorim), bohem deště, nebe a plodnosti země. Ochraňuje domov Ásů, Ásgard, a svou ctí a loajalitou býval vzorem pro mnohé válečníky. Jeho atributem je kladivo Mjollnir, které ukovali trpaslíci, a to tak těžké, že jej může zvednout pouze Thor a jeho syn Magni. V bitvě tímto kladivem Thor vrhá v podobě blesku po nepřátelích a po zásahu se mu opět samo vrací (takováto kladiva mají ve WoW také trpaslíci z Ironforge). Krom toho jej ale využívá i k orbě, čímž zlepšuje plodnost půdy. Starými seveřany byl uctíván stejně, ne-li více, než Odin a to jak díky svému válečnickému, tak zemědělskému aspektu.

Zajímavostí je, že zatímco ve hře je Thorim přítelem ledových obrů, v původních mýtech proti nim naopak neustále bojuje.

wow_6-0_bestiary_frostwolf_02_em

Freya

Další z titánských strážců, tentokráte zastánkyně něžného pohlaví. Až do Lokenovi vzpoury proti ostatním strážcům sídlila v Temple of Life, poté však byla zkažena Yogg-Saronem. Ve hře na ni můžeme narazit v Ulduaru.

Jak jsem již zmiňoval, v severské mytologii je jedním z Vanů, kteří společně s Ásy obývají Ásgard. Byla bohyní plodnosti, lásky, krásy a čarodějnictví. Vládla v říši Folkvang, jakési variantě Odinovy slavnější Valhally. Říká se, že polovina padlých v boji přichází do Folkvangu a druhá do Valhally. Je hlavní představitelkou magie seid, kterou jako první přinesla bohům i lidem. Freya je rovněž známá pro svou zálibu v lásce, kráse a hmotného vlastnictví, což vedlo Lokiho k jejímu nařčení (pravděpodobně správnému), že spala se všemi bohy, elfy a dokonce i se svým bratrem.

Loken (Loki)

Loken býval jedním ze strážců a měl chránit Azeroth. Po uvěznění Yogg-Sarona se stal hlavním dozorcem, který měl zaručit, že se Yogg-Saron nikdy nedostane na svobodu. Stalo se však, že Loken podlehl jeho našeptávání a povstal proti ostatním strážcům. Při té příležitosti obsadil Ulduar, zabil Thorimovu ženu Sif a vytvořil armádu stvoření ze železa (např. železné trpaslíky). Jeho zabití by mělo vést ke zničujícím událostem, které by postihli Azeroth.

Lokenův vzor, Loki, byl lstivým a vychytralým bohem. Původem sice byl obr, ale jelikož se stal Odinovým pokrevním bratrem, zařadil se mezi Ásy. Přesto jim většinou spíše škodí než pomáhá. S obryní Angrbodou splodil tři výrazné postavy severské mytologie – vlka Fenriho, který během Ragnaröku zabije Odina, hada Jörmunganda, který při Ragnaröku zabije Thora, a Hel, vládkyni podsvětní říše Helheim, do které přicházejí všichni, kteří nezahynuli v boji nebo neutonuli na moři. Stejně jako Loken, zradil své bratry a sestry z řad bohů, když přesvědčil slepého boha Hoda, aby se zúčastnil oblíbené zábavy bohů – střelby na nezranitelného Baldra. Při té příležitosti navedl jeho ruku, aby vystřelil přímo na svého bratra, Odinova syna, kterého tak zabil. Bohové za to Lokiho potrestali a připoutali ho v jeskyni střevy jeho syna tak, aby odíral jeden kámen pod rameny, jeden pod zády a jeden pod koleny. Na tvář mu nechávají kapat jed z hada, což mu způsobuje bolest kvůli níž se zmítá tak, že dává vzniknout zemětřesením. Když nastane Ragnarök, osvobodí se a bude bojovat proti Ásům.

Můžeme si všimnout, že podobně jako činy Lokena mají vést ke zničení Azerothu, tak i činy Lokiho rozpoutají sled událostí, které vyústí až v Ragnarök.

Hodir (Hod)

Sídlil v Temple of Winter odkud propůjčoval své vedení ledovým obrům. Frakce Sons of Hodir ho považuje za svého otce a stvořitele. Po Lokenově zradě zmizí, ale hráči se s ním mohou setkat například v Legion, kde figuruje jako najmutelný šampion pro válečníky.

V severské mytologii je vykreslen jako velmi silný bůh, který však nikdy nevlastnil žádnou zbraň, což bude pravděpodobně způsobeno jeho slepotou. Ta také vedla k tomu, že se nevědomě nechá Lokim navést, aby zabil svého bratra Baldra. Za to je poslán do Helheimu. Tam přečká Ragnarök a společně s Baldrem se jako jediní přeživší podílejí na znovuvytváření nového světa.

wow_karazhan_tg_29

Mimiron (Mimir)

Další ze strážců, který má podobu mechanického gnóma. Když Loken zabil Sif, chtěl tento fakt udržet v tajnosti a proto zabil Mimirona tak, aby to vypadalo jako laboratorní nehoda. Avšak Mímironovi pomocníci (též mechaničtí gnómové) zachránili jeho duši a vytvořili tělo, které by mohla obývat. Od té doby není Mimiron úplně příčetný. Při svých experimentech vytvořil mimo jiné gnómy.

Mýtický Mímir byl vodní bůh, někdy označován také jako obr nebo vodní démon, který u jednoho ze tři kořenů Yggdrasilu střeží Urdinu studnu moudrosti. On je také tím, kdo požadoval od Odina patřičnou oběť za poskytnutí možnosti napít se ze studny. Po smíření se Ásů a Vanů byl poslán za Vany jako jeden ze zajatců. Těm se však znelíbil, usekli mu hlavu a poslali ho zpátky Ásům. Odin ho však za pomoci kouzelných bylin znovu oživil a následně ho využíval jako rádce (tedy jeho hlavu).

Tyr

Tyr býval nejmocnějším z titánských strážců. Po Lokenově zradě se proti němu rozhodl bojovat, byl však zabit jeho posluhovači. Následně byl pohřben v kobce poblíž jezera na místě dnes známém jako Tirisfal Glades pojmenovaném na jeho počest (Tirisfal = Tyr’s Fall, tedy Tyrův skon).

U starých Germánů byl Týr bohem války, zákona a práva. Byl také nejvyšším bohem a až později ho na této pozici vystřídal Odin (jehož je ovšem synem). Je ceněna jeho statečnost, neboť byl jediným z bohů, který se odvážil spoutat Fenriho, jehož se bozi velmi báli kvůli jeho rychlému růstu. Zaplatil za to však svou rukou, kterou mu vlk ukousl. Kvůli jeho postavení jako boha války si válečnící do mečů, případně i do masa, ryli jemu zasvěcenou runu – Teiwaz – aby si po případné smrti zajistili přístup do síní Valhally. Rovněž, jelikož byl také bůh spravedlnosti, přísaha složená v jeho chrámu měla nejvyšší pečeť neporušitelnosti.

Doufám, že pokud jste se dočetli až sem, nebylo to s příliš častým sebezapíráním ani bolestí. V případě, že vás obsah článku zaujal, můžete se těšit na další, který ještě zůstane v chladných severních vodách, tentokráte vám však přinese nějaké informace o místech vyskytujících se ve WoW. Můžete se tedy těšit např. na Halls of Lightning nebo Halls of Valor.

Mytologické a kulturní pozadí WoW – Chladný sever (1/2)
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů

2 KOMENTÁŘŮ

Comments are closed.