Oficiální seznam individuálních misí

62

1. fáze – StuG IV
– v závorkách je doplňková mise, kterou není nutné plnit

Lehké tanky
– vyhraj a buď v TOP 10 v XP (přežij)
– buď první, kdo naspotuje dva nepřátelské tanky (přežij)
– uděl DMG třem tankům, zatímco se pohybuješ (znič nepřátelský tank, zatímco se pohybuješ)
– detrackni nepřátelský tank (tank, který jsi detracknul, dostane nějakou DMG)
– ať je zničen tank, který jsi nasportoval (ať dva nepřátelské tanky dostanou DMG, zatímco je spotuješ)
– spotni dva tanky dřív, než ony tebe (přežij)
– spotni nepřátelské dělostřelectvo a pomoz jej zničit (přežij)
– pomož capnout nepřátelskou bázi, bitva musí být vyhrána capnutím (nebuď během capování zasažen tak, aby byl shozen tvůj cap)
– spotni nebo detrackni dva tanky (nepoužij v bitvě skládanou optiku nebo binokuláry)
– uděl 1000 spotting DMG (použij kamuflážní síť a měj na svém tanku kamufláž)
– jeď četu s dělostřelectvem (třetí nemusí být, nebo to může být dělostřelectvo nebo lehký tank) a uděl 1500 spotting DMG, zatímco tvůj kolega z čety dá 1000 spotting DMG (přežij a vyhraj)
– jeď četu s jiným lehkým tankem, dejte dohromady 2000 spotting DMG (jeden z čety přežije)
– znič nepřátelské vozidlo tvého nebo vyššího tieru (uděl alespoň 1000 DMG)
– buď první v XP (vyhraj)
– uděl alespoň 4000 spotting DMG nebo asistované DMG (spotni nebo detrakcni tank, který díky tomu bude zničen)

Stíhače tanků
– buď v TOP 7 svého týmu v XP (vyhraj)
– uděl nepřátelskému tanku jeden kritický zásah a znič modul/zabij člena posádky (neskonči bitvu s vlastním zničeným modulem nebo mrtvým členem posádky)
– znič dva nepřátelské tanky (přežij)
– znič nepřátelský tank, zatímco nebudeš v okamžiku zničení spotnutý (použij camo síť)
– uděl DMG na minimálně 300 metrů (uděl minimálně 1000 DMG)
– uděl DMG na minimálně 250, zatímco cíl je v pohybu (znič nepřátelský tank v pohybu)
– znič nepřátelský tank, zatímco jsi až do té doby neobdržel žádnou DMG (vyhraj)
– uděl DMG ve výši dvojnásobku svých HP (vyhraj, přežij)
– dej tři zásahy v řadě, které udělí DMG (znič nepřátelské vozidlo)
– uděl minimálně 1000DMG, aniž bys byl naspotován (vyhraj)
– hraj v četě s jiným TD a znič 3 nepřátelská vozidla (jeden z čety musí přežít)
– znič nepřátelský těžký tank, zatímco dáš v bitvě alespoň 1000 DMG (přežij)
– v četě s jiným TD uděl alespoň 30% celkové DMG týmu (jeden z čety musí přežít)
– uděl 4000 DMG (znič nepřátelské vozidlo)

Střední tanky
– uděl nějakou DMG, vyhraj a buď v TOP 10 v XP (přežij)
– uděl DMG, zatímco jsi v pohybu (znič tank, zatímco jsi v pohybu)
– uděl DMG do pěti minut od začátku bitvy (přežij)
– detrackni a uděl DMG nepřátelskému vozidlu (znič detrakcnuté vozidlo)
– znič lehký tank (přežij)
– uděl DMG tří různým třídám tanků (přežij)
– znič jednu artilerii (přežij)
– znič dva střední tanky (přežij)
– zapal nepřátelské vozidlo (buď v TOP 5 v XP)
– 6x uděl DMG (znič nepřátelské vozidlo)
– znič nepřítele nárazem (přežij)
– zatímco jedeš v četě, znič 3 nepřátelské tanky (každý člen čety musí udělit DMG vozidlům, které četa zničila)
– uděl v četě alespoň 3000 DMG (členové čety musí být v TOP 5 v XP)
– znič o tier vyšší nepřátelský těžký tank (přežij)
– znič dvě nepřátelská TD (přežij)

Těžké tanky
– znič nepřátelské vozidlo (uděl alespoň 1000 DMG)
– znič nepřátelské vozidlo ze vzdálenosti nižší, než 100m (uděl alespoň 1000 DMG)
– znič tanky dvou různých tříd, například lehký a střední apod. (uděl alespoň 1000 DMG)
– znič jeden modul nepřátelského tanku nebo zabij jeho člena posádky (přežij, vyhraj)
– buď v TOP 3 v udělené DMG (přežij)
– znič dva nepřátelské těžké tanky (přežij)
– pomož capnout nepřátelskou základnu, uděl alespoň 1000 DMG (znič dva tanky)
– uděl alespoň 1000 DMG nepřátelským těžkým tankům (znič dva nepřátelské tanky)
– znič nepřítele nárazem (vyhraj)
– uděl alespoň 1000 DMG nepřátelům v okruhu svého dohledu (znič dva tanky)
– uděl alespoň 1000 DMG a na konci bitvy neměj poškozen ani zničen žádný modul nebo mrtvého člena posádky (znič dva tanky)
– uděl alespoň 1500 DMG a odraž alespoň 2x tolik DMG, kolik máš HP (vyhraj, přežij)
– jeď v četě s jiným těžkým tankem a znič nepřítele během prvních 5 minut bitvy (přežij)
– jeď v četě s jiným těžkým tankem a znič alespoň tři tanky dvou různých tříd (jeden člen čety musí přežít)
– souhrn tvé udělené, obdržené a odražené DMG musí přesáhnout 8000 (vyhraj)

Dělostřelectvo
– uděl alespoň 1000 DMG (vyhraj)
– uděl alespoň 500 DMG, zatímco nebudeš naspotován (znič tank)
– uděl alespoň 3x DMG (uděl alespoň 1000 DMG)
– znič nepřátelský lehký tank (vyhraj)
– detrackni tank, který je pak zničen tvými kolegy v týmu, nebo se sám zničí (uděl alespoň 1000 DMG)
– znič dva tanky, které jsou o tier výš, než ty (vyhraj)
– znič nepřátelské TD (uděl alespoň 1000 DMG)
– uděl alespoň 1000 DMG těžkým tankům (znič jeden těžký tank)
– uděl DMG tanku, který jede alespoň 10km/h (přežij)
– znič nepřátelské dělostřelectvo (uděl alespoň 1000 DMG)
– uděl DMG dvěma vozidlům jedním výstřelem (vyhraj)
– buď v TOP 3 v udělené DMG a znič nepřátelské vozidlo (vyhraj)
– jeď s jinou artilerií v četě, udělte alespoň 20% celé týmové DMG, vyhrajte (četa musí přežít)
– jeď v četě s artilerií nebo lehkým tankem, uděl 2000 DMG (četa musí přežít)
– buď v TOP 3 v DMG a XP a uděl alespoň 2000 DMG (přežij)

2. fáze – T28 Concept

Lehké tanky
– vyhraj a buď v TOP 5 v XP (přežij)
– buď první, kdo naspotuje čtyři tanky (přežij, vyhraj)
– uděl DMG dvěma tankům, zatímco se pohybuješ (znič dva tanky, zatímco se pohybuješ)
– detrackni tank a uděl alespoň 250 spotting DMG (tebou detracknutý tank musí být zničen)
– dva tebou naspotované tanky musí být zničeny (čtyři tebou naspotované tanky musí být poškozeny)
– spotni čtyři tanky dřív, než ony spotnou tebe (přežij)
– spotni dvě nepřátelské artyny a pomož je zničit (přežij)
– pomož vyhrát bitvu capem, měj alespoň 20% všech capovacích bodů (nesmíš dostat ránu, zatímco capuješ)
– spotni nebo detrackni čtyři tanky (čtyři tebou naspotované nebo detracknuté tanky musí být zničeny)
– uděl 2000 spotting DMG (přežij)
– v četě s dělostřelectvem (nebo dvěma dělostřelectvy nebo jedním dělostřelectvem a dalším lehkým tankem) uděl 1500 spotting DMG, zatímco kolegové z čety dají 1000 DMG, znič tank (vyhraj, přežij)
– v četě s dalším lehkým tankem udělte 3000 spotting DMG (jeden z čety musí přežít)
– znič dva tanky svého nebo vyššího tieru (uděl alespoň 1500 DMG)
– buď první v XP, zatímco přežiješ (vyhraj)
– uděl alespoň 5000 DMG přes spot nebo detrack (spotni nebo detrackni dva tanky, které díky tomu budou zničeny)

Stíhače tanků
– buď v TOP 5 v XP (vyhraj)
– uděl alespoň 1000 DMG a znič jeden modul nepřátelského tanku nebo zabij člena posádky (nesmíš bitvu končit se zničeným modulem nebo mrtvým členem posádky)
– znič tři tanky a vyhraj (přežij)
– znič dva tanky, v době zničení tě nesmí naspotovat (vyhraj)
– znič tank na minimálně 300m (uděl alespoň 3000 DMG)
– uděl alespoň 1000 DMG naminimálně 250m, cíl se musí pohybovat (znič dva tanky, které jsou v pohybu)
– znič dva tanky, do té doby nesmíš obdržet žádnou DMG (vyhraj)
– uděl DMG ve výši trojnásobku svých HP (vyhraj, přežij)
– uděl DMG 5x za sebou (znič dva tanky)
– uděl alespoň 2000 DMG, zatímco nebudeš naspotován (vyhraj)
– v četě s dalším TD znič 4 nepřátelské tanky (jeden z členů čety musí přežít)
– znič nepřátelský tank a uděl alespoň 2000 DMG (vyhraj)
– v četě s dalším TD uděl alespoň 40% DMG celého týmu a vyhraj (jeden z čety musí přežít)
– uděl alespoň 5000 DMG (znič dva tanky)

Střední tanky
– uděl jakoukoli DMG, vyhraj a buď v TOP 5 v XP (přežij)
– uděl DMG třem tankům, zatímco budeš v pohybu (znič v pohybu dva tanky)
– znič tank v prvních pěti minutách bitvy (přežij)
– dvakrát detrackni a uděl DMG nepřátelskému tanku (znič nepřátelský tank)
– znič lehký tank do dvou minut od začátku bitvy (přežij)
– neumíme sami překládat, tak jsme to ukradli z wot.cz
– uděl alespoň 3000 DMG minimálně třem různým třídám tanků (přežij)
– znič dvě nepřátelské artilerie (přežij a vyhraj)
– znič tři nepřátelské střední tanky (přežij a vyhraj)
– zapal tank o jeden tier vyšší, než jsi sám (buď v TOP 3 v XP)
– uděl alespoň 9x DMG (znič dva tanky)
– znič nepřítele nárazem, náraz přežij (vyhraj)
– zatímco jsi v četě, znič pět tankl (každý člen čety musí udělit DMG tankům, které četa zničí)
– uděl v četě alespoň 5000 DMG (četa musí být v TOP 5 svého týmu v XP)
– znič dva těžké tanky, které jsou o tier výš, než ty (vyhraj a přežij)
– znič tři nepřátelská TD (přežij, vyhraj)

Těžké tanky
– znič dva tanky (uděl alespoň 2000 DMG)
– znič dva tanky, které jsou blíže, než 100m (uděl alespoň 2000 DMG)
– znič tři tanky dvou různých tříd (uděl alespoň 2000 DMG)
– znič tři moduly nepřátelského tanku nebo zabij členy jeho posádky (znič tank)
– buď v TOP 3 v DMG obou týmů (přežij)
– znič tři nepřátelské těžké tanky (vyhraj a přežij)
– pomož capovat, uděl alespoň 2000 DMG (znič  dva tanky)
– uděl alespoň 2000 DMG nepřátelským těžkým tankům (znič tři tanky)
– znič nepřítele nárazem, náraz přežij (vyhraj)
– uděl alespoň 2000 DMG tankům ve tvém dohledu (znič tři tanky)
– uděl alespoň 2000 DMG a na konci bitvy neměj zničený nebo poškozený žádný modul a mrtvého žádného člena posádky (znič tři tanky)
– uděl alespoň 1500 DMG a odraž alespoň dvojnásobek svých HP (vyhraj, přežij)
– v četě s dalším těžkým tankem znič dva tanky v prvních pěti minutách bitvy (přežij)
– v četě s dalším těžkým tankem znič alespoň pět tanků tří rozných tříd (jeden z čety musí přežít)
– součet udělené, obdržené a odražené DMG musí být více, než 10 000 (vyhraj)

Dělostřelectvo
– uděl alespoň 2000 DMG (vyhraj)
– uděl alespoň 1500 DMG, zatímco nebudeš v celé bitvě naspotován (znič dva tanky)
– uděl alespoň 4x DMG (uděl alespoň 2000 DMG)
– znič nepřátelský lehký tank v prvních třech minutách bitvy (vyhraj)
– detrackni dva tanky, které jsou díky tomu zničené nebo se zničí samy (uděl alespoň 2000 DMG)
– znič tři tanky o tier vyšší, než jsi sám (vyhraj)
– znič stíhač tanků o tier vyšší, než jsi sám (uděl alespoň 2000 DMG)
– uděl alespoň 1500 DMG těžkým tankům (znič dva těžké tanky)
– uděl DMG tanku, který se pohybuje rychlostí alespoň 20km/h (přežij, vyhraj)
– znič dvě nepřátelské artilerie (uděl alespoň 2000 DMG)
– uděl DMG třem nepřátelským tankům najednou (vyhraj)
– buď v TOP 3 v DMG, znič dva tanky, přežij (vyhraj)
– jeď v četě s další artilerií, uděl alespoň 30% celkové DMG tvého týmu a vyhraj (četa musí přežít)
– jeď v četě s další artilerií nebo lehkým tankem, uděl 3000 DMG (četa musí přežít)
– buď v TOP 3 v DMG a XP obou týmů a uděl alespoň 2000 DMG (přežij)

3. fáze – T-55A

Lehké tanky
– vyhraj a buď v TOP 3 v XP (přežij)
– buď první, kdo naspotuje šest tanků a přežij (vyhraj)
– uděl za jízdy DMG pěti tankům a spotni pět tanků (znič za jízdy tři tanky)
– detrackni tři tanky (dva tanky, které detrackneš, musí být zničeny)
– tři tanky, které naspotíš, musí být týmem zničeny (šest tanků, které naspotíš, musí být týmem poškozeno)
– spotni šest tanků dříve, než ony spotnou tebe (přežij, vyhraj)
– spotni tři nepřátelské artilerie a pomož je zničit (přežij, vyhraj)
– bitva musí být vyhraná capem a ty musíš mít alespoň 40% capovacích bodů (nedostaň během capování zásah)
– spotni nebo detrackni šest tanků (dva tanky, které jsi spotnul nebo detracknul, musí být zničeny)
– uděl 3000 spotting DMG (přežij)
– v četě s artilerií (nebo dvěma, nebo jednou a dalším lehkým tankem) uděl 2000 spotting DMG, zatímco kolegové z čety dají 1500 DMG, znič dva tanky (přežij, vyhraj)
– v četě s dalším lehkým tankem (nebo tanky) udělte dohromady 5000 spotting DMG (dva členové čety musí přežít)
– znič tři tanky svého nebo vyššího tieru (uděl alespoň 2000 DMG)
– buď první v XP z obou týmů, přežij (vyhraj)
– uděl alespoň 6000 spotting nebo assistant DMG (spotni nebo detrackni dva tanky, které budou díky tomu zničeny)

Stíhače tanků
– buď v TOP 3 svého týmu v XP (přežij, vyhraj)
– uděl alespoň 2000 DMG a poškoď/znič dva moduly nepřátelských vozidel nebo zraň/zabij dva členy posádky (nesmíš skončit bitvu se zničeným modulem nebo mrtvým členem posádky)
– znič pět nepřátelských vozidel, vyhraj (přežij)
– znič tři nepřátelské tanky, zatímco nebudeš v okamžik jejich zničený naspotovaný (vyhraj, přežij)
– znič dva tanky na alespoň 300m (uděl alespoň 3000 DMG)
– uděl 2000 DMG na alespoň 250m, zatímco se cíl hýbe (znič tři tanky v pohybu)
– znič tři tanky do chvíle, než dostaneš první DMG (přežij, vyhraj)
– uděl 1x tolik DMG, než jsou HP tvého vozidla
– uděl 5x DMG v řadě (znič tři tanky)
– uděl alespoň 3000 DMG, zatímco nejsi spotnutý (přežij, vyhraj)
– jeď v četě s dalším TD, znič šest tanků (dva členové čety musí přežít)
– znič dva tanky a uděl minimálně 3000 DMG (vyhraj, přežij)
– jeď v četě s dalším TD, uděl 50% DMG svého týmu, vyhraj (dva členové čety musí přežít)
– uděl alespoň 6000 DMG (znič tři tanky)

Střední tanky
– uděl nějakou DMG, vyhraj, buď v TOP 3 v XP (přežij)
– uděl DMG pěti tankům zatímco budeš v pohybu (znič tři tanky, zatímco budeš v pohybu)
– znič dva tanky v prvních pěti minutách bitvy (přežij, vyhraj)
– třikrát uděl DMG a detrack nepřátelskému vozidlu (znič dva detracknuté tanky a vyhraj)
– znič tank za pohybu (vvyhraj, přežij)
– znič tři různé tanky tří různých tříd (vyhraj, přežij)
– znič tři artilerie (vyhraj, přežij)
– znič dva tanky o tier vyšší, než jsi sám (uděl 1500 DMG)
– zapal dvě vozidla nebo jedno vozidlo dvakrát (buď v TOP 3 v XP)
– uděl 12x DMG (znič tři tanky)
– znič nepřítele nárazem, přežij náraz a uděl víc DMG nárazem, než sis sám sebral (vyhraj, přežij)
– v četě znič 7 tanků (každý člen čety musí dát DMG vozidlům, které četa zničila)
– uděl v četě alespoň 7000 DMG (četa musí být v TOP 3 týmu v XP)
– znič těžký tank o dva tiery vyšší, než jsi sám (přežij, vyhraj, uděl alespoň 1500 DMG)
– znič dvě TD, která jsou o tier výš, než ty (přežij, vyhraj, uděl alespoň 2000 DMG)

Těžké tanky
– znič tři tanky (uděl alespoň 3000 DMG)
– znič tři tanky, které jsou blíže, než 100m (uděl alespoň 3000 DMG)
– znič čtyři tanky tří různých tříd (uděl alespoň 3000 DMG)
– znič pět modulů nebo zraň pět členů posádky nepřátelského tanku (znič tři tanky)
– dej nejvíce DMG ze svého týmu (přežij)
– znič dva těžké tanky o tier vyšší, než jsi sám (uděl alespoň 2000 DMG)
– vyhraj bitvu capováním, dej alespoň 30 bodů capu, uděl alespoň 3000 DMG (znič tři tanky)
– uděl alespoň 3000 DMG nepřátelským těžkým tankům (znič čtyři tanky)
– znič nepřítele nárazem, dej mu víc DMG, než jsi dostal a přežij náraz (přežij, vyhraj)
– uděl alespoň 3000 DMG vozidlům v okruhu svého dohledu (znič čtyři tanky)
– uděl alespoň 3000 DMG a na konci bitvy neměj ani mrtvého člena posádky ani zničený nebo poškozený žádný modul (znič čtyři tanky)
– odraž trojnásobek svých HP, zatímco dáš alespoň 2500 DMG (přežij, vyhraj)
– jeď v četě s dalším těžkým tankem, znič tři tanky v prvních pěti minutách bitvy (vyhraj, přežij)
– jeď v četě s dalším těžkým tankem, znič sedm tanků tří různých tříd (alespoň dva členové čety musí přežít)
– součet udělené, obdržené a odražené DMG musí být více, než 12 000 (vyhraj)

Dělostřelectvo
– uděl alespoň 3000 DMG (přežij, vyhraj)
– buď v TOP 5 v DMG svého týmu a celou bitvu zůstaň nenaspotován (znič tři tanky)
– vystřel alespoň pět ran, které dají DMG (uděl alespoň 3000 DMG)
– znič dva lehké tanky (přežij, vyhraj)
– detrackni tři tanky, které jsou pak zničeny nebo se samy zničí (uděl alespoň 3000 DMG)
– znič tři tanky vyššího tieru (přežij, vyhraj)
– znič tři TD, vyhraj (uděl alespoň 3000 DMG)
– uděl alespoň 2000 DMG nepřátelským těžkým tankům (znič jeden těžký tank, vyhraj)
– uděl DMG tanku, který se hýbe alespoň 30km/h (vyhraj, přežij, zůstaň nenaspotován)
– znič nepřátelskou artilerii, která nebyla spotnutá (uděl alespoň 3000 DMG)
– znič tank a dej stejnou ranou DMG dalším dvěma (přežij, vyhraj)
– buď nejvýš v DMG, znič tři tanky (vyhraj)
– v četě s další artilerií uděl alespoň 40% celkové DMG vašeho týmu a vyhraj (četa musí přežít)
– v četě s další artilerií nebo lehkým tankem, uděl 4000 DMG (četa musí přežít)
– buď nejvýš v DMG a XP ve svém týmu, uděl alespoň 3000 DMG (přežij)

4. fáze – Objekt 260

Lehké tanky
– vyhraj a buď TOP v XP z obou týmů (přežij)
– jako první naspotuj osm tanků a přežij (vyhraj)
– uděl za jízdy DMG pěti tankům, spotni sedm tanků (znič za pohybu čtyři tanky)
– detrackni alespoň tři tanky, uděl 1000 spotting DMG (3 tanky, které detrackneš, musí být zničeny)
– tři tebou naspotované tanky musí tým zničit, přežij (na tvůj spot musí být poškozeno alespoň šest tanků)
– spotni sedm tnaků dřív, než ony spotnou tebe (přežij, vyhraj)
– spotni tři nepřátelské artilerie a pomož je zničit, znič jednu artilerii o tier výš, než jsi sám (přežij)
– pomož capnout nepřátelskou základnu, přičemž 60% capovacích bodů bude tvých a bitva bude vyhraná capem (nesmíš obdržet ránu během capování)
– spotni nebo detrackni osm tanků (tři tanky musí být následně zničeny)
– uděl 4000 spotting DMG (přežij, vyhraj)
– v četě s artilerií (nebo dvěma nebo jednou a jedním lehkým tankem) uděl 3000 spotting DMG, zatímco kolega z čety dá 2000 DMG, dále znič tři tanky (přežij, vyhraj)
– v četě s dalším lehkým tankem dejte celkově 7000 spotting DMG (četa musí přežít)
– znič čtyři tanky svého nebo vyššího tieru (uděl alespoň 2500 DMG)
– buď první v XP obou týmů, přežij a nedostaň žádnou DMG (vyhraj)
– uděl alespoň 7000 spotting DMG nebo DMG přes detrack (spotni nebo detrackni tři tanky, které díky tomu budou zničeny)

Stíhače tanků
– buď nejvýše v týmu v XP (přežij, vyhraj)
– uděl alespoň 5000 DMG a poškoď nebo znič třem tankům moduly nebo jim zraň/zabij člena posádky (nesmíš ukončit bitvu se zničeným modulem nebo mrtvým členem posádky)
– znič šest tanků, vyhraj (přežij)
– znič čtyři tanky, v okamžiku jejich zničení nesmíš být naspotován (přežij, vyhraj)
– znič tři tanky na alespoň 300m (uděl alespoň 4000 DMG)
– uděl 3000 DMG na alespoň 250m, cíl musí být v pohybu (znič čtyři tanky v pohybu)
– znič čtyři tanky, do té doby nesmíš dostat žádnou DMG (přežij, vyhraj)
– uděl DMG ve výši pětinásobku svých HP (přežij, vyhraj)
– 7x v řadě uděl DMG (znič pět tanků)
– uděl alespoň 4000 DMG aniž bys byl naspotován (přežij, vyhraj)
– v četě s dalším TD znič osm tanků (celá četa musí přežít)
– znič tři tanky a dej alespoň 3000 DMG (přežij, vyhraj)
– v četě s dalším TD uděl 60% DMG celého týmu, vyhraj (četa musí přežít)
– uděl alespoň 8000 DMG (znič pět tanků)

Střední tanky
– uděl DMG, buď první v XP (přežij)
– uděl v pohybu DMG šesti tankům (znič v pohybu čtyři tanky)
– znič tři tanky v prvních pěti minutách bitvy (přežij, vyhraj)
– čtyřikrát detrackni a zároveň dej DMG nepřátelskému tanku (znič tři detracknuté tanky, vyhraj)
– znič dva lehké tanky v pohybu (vyhraj, přežij)
– znič šest tanků tří různých tříd (vyhraj, přežij)
– znič tři artilerie, které jsi sám nasportoval (přežij, vyhraj, artilerie musí být vyššího tieru, než jsi sám)
– znič střední tank, který je o dva tiery výš (uděl 2000 DMG)
– zapal dva tanky vyššího tieru, nebo jeden dvakrát (buď v TOP 3 v XP)
– uděl alespoň 15x DMG (znič pět tanků)
– znič tank vyššího tieru nárazem (znič dva tanky nárazem)
– v četě znič 10 tanků (každý člen čety musí dát DMG tanku, který byl zničen četou)
– uděl v četě 9000 DMG (četa musí být v TOP 3 týmu v XP)
– uděl alespoň 2000 DMG těžkým tankům, které jsou o tier výš, než ty (přežij, vyhraj)
– znič čtyři nepřátelská TD, které jsou o tier výš (přežij, vyhraj, uděl alespoň 3000 DMG)

Těžké tanky
– znič pět tanků (uděl alespoň 4000 DMG)
– znič čtyři tanky, které jsou blíž, než 100m od tebe (uděl alespoň 4000 DMG)
– znič šest tanků tří různých tříd (uděl alespoň 4000 DMG)
– znič nepřátelským tankům šest modulů nebo zraň šest členů posádek (znič pět tanků)
– buď nejvýš v DMG obou týmů (přežij)
– znič dva těžké tanky, které jsou o dva tiery výš (uděl alespoň 3000 DMG)
– vyhraj bitvu capováním, měj alespoň 50 capovacích bodů, uděl alespoň 4000 DMG (znič pět tanků)
– uděl 4000 DMG těžkým tankům (znič pět tanků)
– znič nepřítele vyššího tieru nárazem (přežij, vyhraj)
– uděl 4000 DMG nepřátelům v okruhu tvého dohledu (znič pět tanků)
– uděl alespoň 5000 DMG a na konci bitvy neměj žádného mrtvého člena posádky ani poškozený nebo zničený modul (znič pět tanků)
– odraž trojnásobek svých HP, zatímco rozdáš alespoň 3000 DMG (přežij, vyhraj)
– v četě s dalším těžkým tankem znič čtyři tanky v prvních pěti minutách bitvy (přežij, vyhraj)
– v četě s dalším těžkým tankem znič deset tanků tří různých tříd (celá četa musí přežít)
– součet nastřílené, obdržené a odražené DMG musí být vyšší, než 14 000 (vyhraj)

Dělostřelectvo
– uděl alespoň 4000 DMG (přežij, vyhraj)
– buď v TOP 3 v DMG, zatímco nebudeš naspotován (znič tři tanky)
– uděl 6x DMG (uděl alespoň 4000 DMG)
– znič dva lehké tanky v prvních pěti minutách bitvy (přežij, vyhraj)
– detrackni čtyři tanky, které budou díky tomuto detracku zničeny nebo se zničí (uděl alespoň 4000 DMG)
– znič dva tanky o dva tiery vyšší, než jsi dám (přežij, vyhraj)
– znič tři TD, vyhraj (uděl alespoň 4000 DMG)
– uděl alespoň 3000 DMG nepřátelským těžkým tankům (znič dva těžké tanky, vyhraj)
– uděl DMG tanku, který jede alespoň 40 km/h (přežij, vyhraj, nebuď naspotován)
– znič dvě nepřátelské artilerie, které nebyly naspotované (uděl alespoň 4000 DMG)
– znič jedním výstřelem dva tanky (vyhraj, přežij)
– buď nejvýš v DMG, znič čtyři tanky a přežij (vyhraj)
– v četě s další artilerií uděl 50% DMG celého týmu, vyhraj (četa musí přežít)
– v četě s další artilerií nebo lehkým tankem uděl sám 5000 DMG (četa musí přežít)
– buď nejlepší v DMG i XP v obou týmech, uděl alespoň 3000 DMG (přežij)
– be the best in damage and XP of both teams, deal at least 3000 damage (survive)

 Zdroj: http://ftr.wot-news.com

Ohodnoťte tento článek!
Sdílejte
Předchozí článekSupertest: Radikální změny v 9.6
Další článek15. 1. 2015
Excalibur.cz
Excalibur.cz - herní magazín od hráčů pro hráče. Denní novinky ze světa online her. Vlastní recenze, oblíbená videa, gameplay, názory. To vše najdete na webu Excalibur.cz.

62 KOMENTÁŘŮ

 1. Rozumím tomu dobře že pro všechny mise, teda třeba i pro Objekta, platí stejné pravidlo, tedy tier IV+??

  • 3 x znič pas a 3x dej dmg než opraví pasy to se mně zdá dost složité.

 2. nevím nevím .. :/ některé jsou opravdu složité jako uděl s TD 4000, nebo odraž pancířem min. 8000 poškození ..

 3. Ty bláho, to je docela hardcore. Je vůbec reálný to všechno na publicu dát? Dyť tam je tolik faktorů, který se musí sejít..
  Ale jako motivace, aby se lidi naučili hrát s danou třídou tanků, dobrý. Za to WG palec hore. To se na hratelnosti může projevit.

  • A kdo říká, že je u toho třeba sedět celý dny … prostě si ty mise člověk zapne a normálně jezdí, až se splní zapne se další a jede se dál … žádnej stres

 4. o ty spešl tanky mi ani nejde, ale když jedu prémiáky a zapnu tyhle mise to jsou suprový výdělky, škoda že se nedaj ty základní hrát dokola 🙁 75k + výdělek z prémiáku 6 bitev a 4 výhry a přes 500k doma a to se vyplatí 🙂

 5. bola raz akcia 3 x 20 kilov a odmena bola 1 000 000 striebra ak ma pamet neklame.Ale zarobit sa da velmi dobre teraz palec hore.

  • a nejhorší je, že jsou to “osobní mise” a ty musíš nějaké úkoly plnit v četě, tohle mi přijde jako retardovaný, když hraju sólo a i kvůli úkolům je hrát i tak nebudu……

   • Nechytej názvy misí za slovo, protože to je fakt retardovaný. Hlavně, že můžu vlastní neschopnost na něco svést …… Bohužel v Česku velmi rozšířená vlastnost, hned vedle závisti. Ono by se to většině z vás nelíbilo, ani kdyby vám ty tanky daly zadarmo, pouze za lognutí, a už taky znám důvod – jsou to plečky, které navíc nevydělávají jako prémiáky 🙂

    P.S.: Kdyby jste si našli význam slova osobní (bohužel chápete jej “(ne)úmyslně” jen v jedné rovině, zjistíte, že to lze chápat i tak, že osobní je to v tom, že vás do toho nikdo nenutí a je POUZE VAŠEM OSOBNÍM rozhodnutí, zda tuto výzvu přijmete. Navíc máte možnost plnit si ji dle svého, tedy si ji personifikovat (odtud je ten ne úplně šťastný překlad ruského “personalnyj”), přesně dle svých možností – musíte splnit pouze 4 z pěti misí a je pouze na každém, které to budou. 🙂

    • Když pominu, že by jsi si mohl odpustit první část odpovědi, nemá s daným tématem nic společného.

     Pak se musím věnovat jen tomu, že jak jsi uvedl si je cituji ” Navíc máte možnost plnit si ji dle svého, tedy si ji personifikovat (odtud je ten ne úplně šťastný překlad ruského „personalnyj“), přesně dle svých možností ” Pak toto není pravdou a jak již hráč poukázal, tak jelikož hraje sám a ne v četě, nemá tedy možnost cokoliv splnit. Tady vidím jistou diskriminaci solo hráčů… myslím, že o to tu šlo.
     Mise a jejich nápad je jistě velmi zajímavý a alespoň dá hráčům nový cíl a nehrají jen tak. Ale souhlasím s tím, že by se mělo pamatovat, že spousta hráčů hraje solo a pro ně jsou nereálné a jistě frustrující, protože jim WG nedá možnost stejnou jako lidem, kteří hrají v četě.

  • A o to právě jde, aby ty tanky nemělo každé rajče. Pokud je chce, musí pro to něco udělat – začít hrát a využívat k tomu mozek, moc se snažit a pak i ono ty mise dá. Má to další efekt, možná se z rajčete stane pomeranč. 🙂

 6. Já myslím, že je to po dlouhé době něco, co se WG povedlo. Ano, má to své mouchy (osobní mise a pak je tam hromada úkolů v četě?), ale už jen kvůli těm parádním výdělkům tleskám. Protože i když reálně zhodnotíte svůj sklil a řeknete si, ty mise všechny nemohu splnit, stejně vás motivuje to, že můžete královsky vydělat. Jako 75k kreditů za některé relativně jednoduché mise je paráda.

  • jenze pak narazis na ukol ktery mas odjet v cete a koncis, bohuzel ani kvuli temto misim hrat rozhodne cety nehodlam, to se na ne radsi vybodnu

  • Co se jim povedlo? Snažíš se nějakou misi splnit a až se ti to po dlouhé době povede tak ejhle mise nesplněna.Jak to? No rudí tam zase mají chybičku.By mně zajímalo co je na tom povedené?

 7. Tak jako není to špatný, ale některý úkoly jsou totálně o náhodě. Jako třeba zničit 4 TD o tier výš je o hodně velké náhodě je jen potkat a ještě je vyndat dřív než je někdo vyžere. Nechám to náhodě je to až moc náročný. Podívám se co mám zhruba plnit a třeba to dopadne. Přeji všem ať se daří plnění úkolů. Příjem kreditů je super 🙂

 8. Kua kečupáci zase brečí:-D je to skvělé spestření i když to trochu podrbalo public:-) a jak už wg řeklo. Individuální mise nejsou povinné, takže vás to nikdo nenutí plnit, ba ani hrát. Nelíbí se vam hra free to play? Tak si jděte hrát něco jiného na zaplacené ofc servery s hrami.

  • a jak vis ze kdyz si nekdo stezuje je hned kecupak? tyvole takovydle lidi miluju vi uplny hovno, ale se vsim jsou hned hotovy

   • přesně tak,takovechj arogantních kreténů je tu spousta a většinou umí ještě větší hovno než ty kterým říkaj kečupáci.holt papoušek se nezapře .)

  • nejde jenom o skill ty trapaku.
   wg, ale mise nastavilo tak, ze nektere ukoly jdou splnit pouze z top tiery. tlaci tedy ty tvoje “kecupaky” do top tieru, jako by tam uz nebylo dost retardu.

 9. mal by som jednu otazku za posledny misiu je 4+1 token za sekundarnu misiu ak spravim len primarnu dostanem 4 tokeny…cize otazka:da sa sekundarna misia opakovat? lebo ak nie to znamena ze treba hrat aj za artyni co som chcel preskocit…co znamena ze to dobra ….

  • Ked spravis len primarnu mozes to zopakovat znova kolko krat potrebujes na ten sekundar.

 10. ART-5 pomoc při zničení – Je možné že nefunguje? Splnil jsem ho už asi 25x a nechce se mi započítat. Detraknul jsem jich ještě více, ale todle myslim, že jsem tam měl i pomoc při zničení i v detracku ho potom zabili a prostě se mi nesplní

  • Hele taky jsem s tim měl problém, musíš detracknout tank, ale jen detrack, ne poškodit… povedlo se mi to až naslepo 😀

  • Nefunguje urcite, ted jsem dal samostatne na tanku detrack + dmg 1300+ a nesplnila se

  • taky jsem tuhle misi jel asi 20x ale musíš tank detracknout a mezitím, ho musí spojenci zničit 🙁 což je občas mission impossible!

  • jj, jedna tam chybí…ale teď zrovna nemám zaplé tanky, takže si nevzpomenu jaká…

 11. Jak mám zapálit 2× tank to se neda udelat to je o brutalní náhodě , máte někdo nějakej tip ?

 12. Myslím, že mise jsou postavený celkem OK (na Stuga to byla celkem procházka Malinovkou), ale docela bych uvítal, kdyby se daly použít pochvalný listy, který zbyly z předchozí mise na tanky z dalších misí, jinak mi uniká jejich význam???

 13. Zdarec, neví tady někdo, jaké mají camo bonusy ty výherní tanky? Díky za odpověď.

 14. Tak co lidi, kde jste v misích skončili? Za mě už mám 64/75 na T-55A a už se docela těším na tu poslední část:-D

  • Pekné, ja mám problém s arty a TD, proste low tiery a nemôžem dať posledné misie 🙂
   Inak 42/75 na T28
   Nejak sa neponáhľam, aj tak nebudem môcť splniť posledné misie 🙁 Takže expím a expím 😀

   • No ja se teď sekl na poslední misi 15-HT nadingat atd 12.000 ostatní vše mám, tak uvažuji, že udělám se sekundární misi arty a medka:-D

 15. Neví někdo jestli u 15. mise pro medka u T55 A se počítají TD i 2 tiery vejš??

  • U všech misí, kde máš zničit, či zapálit vozidlo by mělo být napsáno. O min. 1 tier výš. Takže o 1, 2, 3… tiery

  • U všech misí, kde máš zničit, či zapálit vozidlo by mělo být napsáno. O min. 1 tier výš. Takže o 1, 2, 3… tiery víc, ale podmínka je, že minimálně o 1 tier výš.

 16. Jak je to s rim plbeneim misi z pohledu minimalniho tieru tanku? U StuGa je to tier 4, u T28 Htc to je tier 5? T55a tier 6?

 17. Carramba, bude tento zoznam prerobeny po 9.8? Velmi casto a rad si stranku otvaram, lebo je to tu pokope a prehladne napisane..

 18. zdravim, nemuzu udelat misi art-14 i kdyz udelam pres 3k skod. nemuzete nekdo poradit?
  Pavel

Comments are closed.