V súčasnosti máme vo World of Tanks viacero máp, na ktorých môžeme s našimi obrnenými strojmi bojovať. Nie všetky mapy sa však dostali až do prepracovania vo veľkej aktualizácií 1.0. Niektoré z nich boli v priebehu vývoja hry odstránené, ako napríklad zimná mapa Severogorsk.

1100px-Severogorsk_screen

Mapa Severogorsk z prostredia východnej Európy veľkosti 1000×1000 m bola pomerne hornatá, nachádzalo sa tu však aj niekoľko rovnejších zón. V centre mapy sa rozprestierala malá dedinka s viacerými betónovými stavbami (v jednej z nich sa nachádzal legendárny nemecký Sturmtiger). Najpodstatnejšie body na mape boli dva koridory, ktoré sa tiahli od severu na juh v západnej časti a vo východnej časti mapy. Pozdĺž nich sa v strede mapy nachádzalo vyschnuté koryto rieky prepájajúce obe základne a poskytujúce rýchly prechod medzi nimi. Samozrejme, možnosti krytia v ňom boli veľmi slabé.

85_winter

Najväčší tŕň v oku tejto mapy predstavovala jej centrálna časť, tá bola totiž často prakticky nepoužiteľná. Poskytovala síce krytie v podobe niekoľkých väčších budov, kopce po stranách však ponúkali nepriateľským vozidlám výborné palebné pozície, pričom si stále udržiavali pomerne dobré krytie. V kopcoch pri základniach väčšinou vyčkávali aj stíhače tankov pripravené na útočiace nepriateľské vozidlá. Delostrelectvu štandardne patrila oblasť v okolí základne.

severogorsks

Mapa bola výraznejšie upravená v aktualizácií 0.9.0. Boli pridané nové priestory pre kontaktný boj s cieľom ponúknuť lepšie možnosti aj stredným tankom či iným slabšie opancierovaným vozidlám a zvýšiť tak celkovú dynamiku mapy. Do tejto verzie totiž koridory vyhovovali najmä dobre opancierovaným vozidlám s výkonnými delami, boje boli pomalšie a taktickejšie. Zmenila sa aj centrálna časť, kde pribudli kopce, vyvýšeniny a ďalšie možnosti krytia, neboli však dostatočné a centrum mapy bolo stále veľmi slabo využívané.

easter_egg_severogorsk

Problémy a odstránenie

Mapa bola do hry pridaná v aktualizácií 0.8.7 v lete 2013. Odstránená bola v aktualizácií 0.9.5, ktorá sa na naše servery dostala pred Vianocami 2014. Najväčšími problémami bola už vyššie spomenutá centrálna časť mapy, výrazné koridory a následne aj slabšia dynamika mapy.

Severogorsk bol skutočne koridorovou mapou, prepracovanie tento problém trochu zmiernilo. Zo zimných máp mala táto mapa najlepšie spracovanú atmosféru, z ktorej bolo zimu skutočne cítiť. Nebola úplne vhodná pre niektoré typy vozidiel, ja som s ňou však nemal problém a jej opätovnému vráteniu do hry by som sa nebránil.

Video z novšej verzie mapy

Mapy z minulosti World of Tanks: Severogorsk
Ohodnoťte tento článek!
4.38 (87.5%) 8 hlas/ů

5 KOMENTÁŘŮ

  1. Centrální část mapy byl problém? Jasný, kdežto Kampanie je uplne v pohodě….

Comments are closed.