Všeobecná pravidla soutěží

  1. Informace o výhercích soutěží budou zveřejněny po ukončení na stránkách jednotlivých soutěží magazínu Excalibur.cz
  2. Každé soutěže se může zúčastnit soutěžící pouze jednou, přičemž do slosování o výhru jsou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku/otázky.
  3. Výherci jsou informováni o výhře a způsobu předání výhry e-mailem či telefonem nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěže. Z tohoto důvodu je nutné při vyplňování soutěžního formuláře zadat pravdivé údaje a funkční kontakt. Nepovede-li se výherce kontaktovat mailem či telefonem do 3 dnů po odeslání informace o výhře, výhra propadá.
  4. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na další osobu. Nelze požadovat místo výher finanční plnění. Vymáhání výhry soudní cestou není možné.
  5. Magazín Excalibur.cz si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího oznámení zkrátit, prodloužit či zrušit.
  6. Účast v soutěžích je dobrovolná a uživatel svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
  7. Magazín Excalibur.cz si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.