Připravované změny munice

1

Aktualizace 0.19, respektive Balance 2.0 přinesl spoustu změn, které se týkaly mechaniky střel. Několik posledních týdnů vývojáři analyzovali výsledky těchto změn a identifikovali několik zásadních problémů v systému Balance 2.0.


 • V některých případech je velice složité predikovat poškození municí díky komplexnosti výpočtu bonusového poškození a jeho interakce s elementy, které zvyšují, nebo naopak snižují poškození (Např. u doplňkového modulu tanku – Spall Liner, který redukuje poškození)
 • V některých případech je proniknutí, či neproniknutí střely pancířem nepředvídatelné a to i u vozidel, které mají velmi slabý pancíř. Při určitých okolnostech tak odolávají i výstřelu z děl s velkým kalibrem, kde je předpokládáno, že střela vždy pancířem pronikne
 • HEAT munice u nízkých tierů je příliš silná, zatímco stejná munice u vozidel nejvyšších úrovní nedosahuje požadované kvality a ve většině případů je nahrazována AP municí
 • Ukazatel penetrace je v některých případech nespolehlivý – v některých případech je možné při zeleně zbarveném zaměřovači neprorazit pancíř protivníka

Některé z těchto problémů jdou přímo proti základní vizi rozdělení rolí jednotlivých typů munice:

AP munice by měla být běžně používaným typem, která uděluje standardní poškození a zachovává si vysoké hodnoty průbojnosti, přesnosti a dosahuje nejvyšší úsťové rychlosti. Tato munice je nejvhodnější proti vysoce obrněným vozidlům a pro střelbu na velké vzdálenosti.

HEAT a PTŘS munice je nejvhodnější proti lehkým vozidlům se slabým pancířem, nebo při střelbě na slabá místa protivníka (např. motor MBT vozidel) na krátké vzdálenosti, kdy není tak důležité dosáhnout vysoké přesnosti. Uděluje vysoké poškození, poškozuje vnitřní moduly a posádku a zvyšuje šanci na zapálení protivníka. Nicméně dosahuje nižší úsťové rychlosti, nižší přesnosti a nižší efektivity při dopadu na silně pancéřované části.

HE munice a PTŘS jsou nejčastěji použity v těchto případech:

 • Pokud není možné prorazit pancíř protivníka a hráč chce udělit alespoň nějaké poškození nepříteli, například při snaze o zničení vozidla s velmi nízkou zbytkovou hodnotou výdrže (HP)
 • Pro ničení pásů protivníka
 • Pro ničení modulů protivníka
 • Pro snížení bodů při obsazování základny (i malé poškození přeruší obsazování základny)
 • Při střelbě na vozidla, která nemají téměř žádný pancíř (např. AFV vozidla)

HESH/HEP/PISH/Termobarická munice a rakety jsou extrémně účinné proti zkosenému pancíři a slabým místům, jinými slovy díky jejich odlišné mechanice jsou “zelené” zóny penetrace zcela odlišné od HEAT munice. Tento typ uděluje maximální poškození modulům. Jejich nevýhodou je omezený počet vozidel, které je mohou vozit a to z důvodu zachování unikátnosti při hraní.

Přicházející změny munice

Z důvodu snahy přiblížit reálný stav munice ve hře k deklarované vizi, bude aktualizace 0.21 obsahovat následující změny:

AP munice ztratí svoji hodnotu bonusového poškození, nicméně obdrží normalizaci dopadu střely (umělé zvýšení úhlu dopadu při nárazu do pancíře ve prospěch hráče). Jinými slovy, pokud je hodnota normalizace 3°, při dopadu pod úhlem 72° a hodnotě odrazu při 70° dojde k odečtení ve prospěch hráče na 69° a tím k průrazu pancíře. Tato konkrétní změna je momentálně ve vývoji a měla by se objevit po uvedení 0.21

Dále se vrátí schopnost “Overmatch” poškození – v případě, kdy je velmi slabý pancíř proražen střelou vysokého kalibru, nebo pokud střela dopadne pod velmi vysokým úhlem. Materiál pancíře bude rovněž hrát vyšší roli, u kompozitního pancíře bude vyšší možnost dosáhnout zvýšeného poškození, jak u dopadu na ocelové brnění. Přesné hodnoty jsou momentálně ve fázi vývoje.

Tyto změny budou mít za následek více konzistentní hodnoty poškození – hráči se již nebudou muset vyhýbat střelbě na zadní části vozidla, která ve skutečnosti díky ztrátě bonusu udělovala menší poškození.

Neméně důležitý je fakt, že střelba na slabě pancéřovaná vozidla nebude končit hláškou “ricochet” kvůli nízkému úhlu dopadu. Tím dojde ke zvýšení celkové kvality hraní a snížení frustrace ze střelby na tato vozidla bez známek poškození.

HEAT munice a rakety budou kompletně přepracované. Obdží stejnou hodnotu základního poškození, jako má AP munice na stejné úrovni a kalibru děla, nicméně schopnost poškození bude rapidně stoupat při zbytkové hodnotě průraznosti. Tato hodnota se vypočte odečtením hodnot možnosti průniku pancířem a vlastní tloušťkou pancíře nepřítele.

 • U hodnoty zbývající penetrace 80% a více obdrží hráč 30% bonus k poškození (40% bonus u HEAT-MP, nebo u HEAT munice s fragmentovým efektem poškození)
 • V případě nízké hodnoty zbytkové penetrace bude bonus k poškození pouze 10%
 • Mezi těmito hodnotami se bonus zvyšuje lineárně

Hodnoty síly pancíře použité pro výpočet jsou brány z nominálních hodnot (např. 30mm pancíř + 5mm představný pancíř = 35mm pro potřeby kalkulace).

Pokud munice s 800mm penetrací dopadne na pancíř a zůstane jí ještě hodnota 700mm  (87,5%), obdrží k poškození 30% (40%) bonus. pokud u stejné munice zůstane pouze 20mm, obdrží pouze 10% bonus k poškození.

Navíc se zvýší hodnot úhlu dopadu pro odraz střely (ricochet) z nynějších 75° na 80°. U některých vozidel s moderními zbraňovými systémy (např. MMP u CRABa a SPHINXe, Spike-LR u vozidla Rosomak M1M , nebo rakery u T-15) se hodnota možná zvýší až na 85°.

Tyto změny odstraní stav, kdy ve stejné situaci HEAT munice způsobí menší poškození než AP munice shodné ráže děla a úrovně vozidla, nicméně bude obecně těžší pancíř probít. Jinými slovy poškození HEAT municí směřuje k vyšším hodnotám.

HE munice a rakety obdrží vyšší bonus k poškození modulů, stejně tak jako vyšší bonus k poškození ve chvíli, kdy střely proniknou pancířem s cílem zvýšit jejich použitelnost např. pro poškození pásů a zastavení nepřítele, nebo proti slabě pancéřovaným vozidlům. Pokud dojde k poškození vnějšího pancíře, je HE munice tou správnou volbou.

Další změny:

 • Bonus k poškození modulů bude zvýšen z 35% na 50%
 • Bonus k průrazu bude zvýšen z 40% na 50%
 • Změníme výpočet redukce poškození pro pancíř od minimální hodnoty (běžně 5mm) do maximální hodnoty (100mm) vedoucí k výraznému zvýšení poškození na velmi slabě pancéřovaná vozidla (lehká AFV, zadní část MBT, atd.)
 • Změníme výpočet redukovaného poškození u představného pancíře, který už nezastaví veškeré střely
 • Rovněž zvýšíme minimální poškození těchto střel z 5 na 10%

Na rozdíl od výše popsaných účinků střel, tyto změny výrazně zvýší hodnotu minimálního poškození pancíře. Tyto změny platí i pro munici vystřelenou z kanónových vozidel, které budou moci opět udělit alespoň minimální poškození bokům pancéřovaných MBT vozidel.

HESH/HEP/PISH munice a termobarické rakety obdrží pouze kosmetické změny, jelikož plní svoji fukci dobře a odpovídají prvotním požadavkům vývojářů. Mezní hodnota pro odraz střely (ricochet) se změní z 80° na 85° u nejmodernějších typů střel. Několik specifických střel (např. u Chieftainu) obdrží nepatrný buff.

Další změny

V plánech máme několik dalších dílčích změn, které chceme zapracovat do aktualizace 0.21, případně se ve hře objeví později.

 • Modul Spall Liner vozidla, který momentálně slouží ke snížení příchozího poškození, bude změněn na jiný typ, který zvýší hodnotu výdrže vozidla, cílem je odstranit modifikátor poškození vozidla
 • Spall Liner Retrofit bude změněn na balíček schopnosti přežít (“survivability kit”), který bude snižovat hodnotu interního poškození modulů a posádky na 15, nebo 30%, konečná hodnota bude stanovena na základě testování
 • Reinforced Wheels Retrofit bude změněn na retrofit, který snižuje příchozí poškození a zvyšuje výdrž slabých míst vozidla
 • Vozidla obdrží 4 sloty pro munici
 • Mechanismus ochrany zničení jedním výstřelem bude ze hry odstraněn, jelikož vzhledem ke změnám, které přinesl Balance 2.0, tato situace téměř nikdy nenastane.
Připravované změny munice
Ohodnoťte tento článek!
4.25 (85%) 4 hlas/ů

1 KOMENTÁŘ

 1. Koukám, že v některých bodech se vracíme ke starým pořádkům před balancem.

Comments are closed.