WoWs 0.5.14 veřejný test

2

Ve World of Warships byl spuštěn veřejný testovací server pro aktualizaci 0.5.14. Na něm si můžete otestovat nadcházející změny, a to od 1. listopadu do 7. listopadu.

Zde jsou předběžné poznámky k aktualizaci:

Ekonomika

Zvýšen příjem kreditů a zkušeností za spoting damage. Díky této změně, byl průměrný příjem kreditů zvýšen o 1,5%-3% pro letadlové lodě, bitevní lodě a křižníky, zároveň o 2%-4% pro torpédoborce.

picture_1_-_1920x1080

Interface

V bitvě HUD, jména letadel budou nyní nahrazena Tiery letadel, pokud je aktivován režim alternativního bitevního rozhraní. Plné názvy letadel, které byly dříve použity měly špatnou čitelnost a neobsahovaly významně užitečné informace.
Ikony zničených lodí, zobrazených na minimapě se budou nyní výrazně lišit od ikon odhalených lodí (ikony zničených lodí budou tmavší).
Na minimapě se jména lodí nyní zobrazí, pokud je aktivován režim alternativního bitevního rozhraní.
Přidán čas jako klíčový ukazatel průběhu obsazování základny. Tento časovač zobrazuje čas zbývající dobu do obsazení základny.
Přidána ikona lodi vedle HP baru. Tato ikona se zobrazí, pokud se zapne funkce “Show Ship Status” pro kontrolou. Ve výchozím nastavení je vybrána klávesa [H] je vázáno na tento ovládací prvek.

Audio

ec9c0284-96c6-11e6-988a-ac162d8bc1e4_1200x

Okolní zvuky se budou přehrávat podle aktuální mapy.

Vylepšené zvuky hlavních výstřelů na některých lodích.
Vylepšené zvuky pro AA výzbroje.
Vylepšené zvuky pro vodu narážející o trup lodi.

Permanentní maskování


Přidána sada kamufláží pro Tier X: Zao, Shimakaze, Hakuryu, Yamato, Midway, Montana, Des Moines, Gearing, Minotaur, Khabarovsk, Moskva, Großer Kurfürst a Hindenburg.
Tato sada kamufláží má zvláštní vlastnosti, které dokonale odpovídají topovým lodím a jejich typům:

Standartní bojové bonusy (-3% šance na detekování od lodí ,+4% rozptylu při nepřátelské palbě)
-50% na servisní náklady
+20% k zisku kreditů v bitvě
+100% k zisku zkušeností v bitvě
Cena: 5,000 Dublonů

Dále jsme změnili nastavení pro trvalé kamufláže vyšších tierů lodí, aby byly atraktivnější a užitečné:
Tier VII: Přidána 5% sleva na servisní náklady
Tier VIII: Sleva na servisní náklady byla zdvojnásobena z 5% na 10%
Tier IX: Sleva na servisní náklady byla zdvojnásobena z 10% to 20%

4677f4ea-bae3-11e5-9258-000c29ca62ad

Ohodnoťte tento článek!

2 KOMENTÁŘŮ

Comments are closed.