Podrobný seznam změn v 0.19 “Tanks Reloaded” (část 1)

3

V předchozím článku jsme si v globálním měřítku představili aktualizaci 0.19. Komplexní překlad veškerých změn, byť byl již dříve uveden v sérii článků věnovaných Balancu 2.0, jsem se rozhodl vytvořit z důvodu, že se množí dotazy na základní mechaniky a v některých případech je nová vlastnost hry brána jako chyba.

V aktualizaci 0.19 jsou kompletně přepracované herní mechaniky a upraven celkový postup ve hře u jednotlivých dealerů. Byly přidány nové verze stávajících vozidel a přidány nové.

Herní mechanismy

Nová vlastnost PTŘS – raketový šum

Veškeré protitankové řízené střely jsou nyní ovlivněny novou herní mechanikou. Její podstatou je, že raketa neletí v dokonalé přímce, ale mírně kolísá v rámci zaměřovacího kruhu, dokud nedosáhne svého cíle. Se vzrůstající úrovní jednotlivých vozidel se vliv této mechaniky bude postupně snižovat.

Mechanika poškození

Poškození municí je nyní závislé na více faktorech (nejen úroveň vozidla):

 • Energie dopadu střely
 • Hmotnost munice
 • Materiál

Aby poškození municí více odráželo historickou povahu kvality pancíře a rovněž z důvodu vyšší rozmanitosti, byly přidány další mechaniky:

 • Všechny kinetické střely s hlavicí s ochuzeným uranem obdrží 10% bonus k poškození
 • Všechny vyspělé střely s vysokou úsťovou rychlostí obdrží 10% bonus k poškození

V závislosti na typu munice se mění:

 • Rychlost střel
 • Přesnost (vnitřní kruh)
 • Průraznost
 • Snížení raketového šumu u PTŘS
 • Zvýšení sekundárního bonusového poškození
 • Odstranění normalizace

Do bitvy je možné vstoupit pouze s 3 druhy munice na vozidle. Každý typ munice prošel revizí, aby lépe odrážely jedinečné vlastnosti, které nabízí.

AP munice (zahrnuje AP, APDS, APFSDS)

Bonus:

 • 20% bonus k poškození při průchodu pancířem větším jak 100 mm

Výhody:

 • Vyšší přesnost než ostatní druhy munice
 • Vyšší přesnost za pohybu
 • Možnost probití i pod vysokými úhly dopadu
 • Menší ztráta penetrace při průchodu ochrannými prvky vozidla
 • Nejvyšší rychlost střel
 • Účinný proti ERA
 • Nízký rozptyl dopadu střely (+/-10 %)

Nevýhody

 • Obecně nižší stupeň penetrace než HEAT munice
 • Při dopadu mezi 70 ° a 80 ° dochází v závislosti na kvalitě pancíře k odrazu střely

Vysoce explozivní munice HEAT

 • 20% bonus k poškození v případě průrazu pancíře tenčího než 100 mm
 • 25% šance zapálení protivníka
 • 25% šance poškození modulu

Výhody

 • Obecně vyšší stupeň penetrace než AP munice

Nevýhody

 • Problematičtější probití při špatných úhlech v porovnání s AP municí (např. při dopadu pod úhlem 60 ° se efektivní tloušťka pancíře zvětší 2,7x)
 • Může být zastaven představenou klecí
 • Méně přesné než AP munice
 • Neúčinný proti ERA (s výjimkou tandemových hlavic)
 • Vyšší rozptyl penetrace (+/- 15 %)

Vysoce výbušná munice (HESH, HEP)

Bonus

 • +20-25 % poškození při průniku pancířem, který je menší, než polovina kalibru děla
 • Velký bonus k poškození modulů
 • Masivní bonus k možnosti zapálení vozidla

Výhody

 • Ignoruje úhel pancíře pro určení efektivní tloušťky pancíře
 • +35 % k poškození modulů
 • +25 % k možnosti zapálení protivníka
 • Nízký rozptyl penetrace (+/- 10 %)

Nevýhody

 • Nejméně přesný typ munice
 • Nejnižší rychlost
 • Pod úhlem 70-75 ° neprobije pancíř protivníka (v závislosti na kvalitě pancíře)
 • Ztráta penetrace při zásahu představené klece
 • Nejvyšší ztráta energie při dopadu na představený pancíř
 • Znevýhodněná proti ERA

Vysoce explozivní munice (HE)

Bonus

 • +40 % bonus poškození při probití pancíře
 • +25 % šance na zapálení protivníka, +50 % v případě poškození motoru
 • Není nutné probít pancíř, aby způsobila nějaké poškození
 • Velký poloměr “splash” poškození modulů

Výhody

 • Nejvyšší možné poškození při průrazu pancíře
 • Dokáže poškodit nepřítele i při výbuchu v těsném okolí vozidla

Nevýhody

 • Při dopadu pod úhlem 70-80 % nedojde v závislosti na kvalitě pancíře k penetraci
 • Pancíř od tloušťky 100 mm nebude poškozen
 • Pancíř tloušťky 50 mm obdrží cca 50% poškození
 • Méně přesné než HEAT, přesnější než HESH
 • Nízká rychlost (vyšší než HESH)
 • 50% šance, že bude zastavena představnou klecí
 • Nejnižší hodnota penetrace ze všech druhů munice

Protitankové řízené střely – ATGM

Bonus

 • +20 % poškození při průrazu pancíře slabšího jak 100 mm
 • +25 % šance na zapálení
 • +225 % k poškození modulů

Výhody

 • Lze je navádět k cíli
 • Obvykle dosahují nejvyššího stupně penetrace

Nevýhody

 • Velká závislost na úhlu dopadu rakety (např. při úhlu dopadu 60 ° se síla efektivního pancíře zvyšuje 2,7x, AP munice má například hodnotu 2)
 • Lze je zničit pomocí APS
 • Schopnost průrazu může být snížena průnikem představné klece
 • V závislosti na typu pancíře značně klesá schopnost penetrace
 • Neúčinné proti ERA (s výjimkou tandemových hlavic)
 • Vyšší rozptyl penetrace (+/- 10 %)

Termobarické rakety

 • Využívají stejný mechanismus jako HESH/HEP střely, ale jsou více citlivější na úhel dopadu.

Hodnoty výdrže jednotlivých vozidel (HP)

Jsou nyní optimalizované vzhledem k velikosti vozidla v kombinaci s inovacemi moderních vozidel místo hodnoty založené striktně na úrovni jednotlivých vozidel. Prakticky to znamená, že hodnota HP se nebude měnit vzhledem k úrovni vozidla.

Přídavné ochranné prvky (ERA, klec, APS a kompozitní pancíř) nadále budou zvyšovat ochranu vozidla.

Změny v pancéřování vozidel

 • Přepracování modulů pancířů a zvýšení granulity cca 2,5x
 • Závěsné komponenty u všech MBT a LT vozidel byly přidány do modulu pancíře. Nemělo by tedy již docházet k situacím, kdy výstřel do této části znamenal odražení střely (poznámka: všem známý “No Pen” u Sphinxe). U většiny vozidel budou části, které se přímo dotýkají závěsů vozidel, brány při dopadu střely jako poškození kol nebo pásů.
 • Velitelské věže mají redukované poškození o 90 % u AP munice a o 65 % u HEAT/HE munice
 • Bez posádkové věže obdrží méně poškození
 • Většina vozidel obdržela silnější pancíř, zatímco modifikátory tloušťky pancíře se snížily, a to na základě reálných protějšků. Konečná efektivní síla pancíře zůstala zhruba stejná u nejsilnějších částí vozidla. U některých vozidel má tato změna za následek zesílení bočního pancíře
 • Byla doplněna spousta reálných weak-spotů, typicky okolí napojení věže na trup (Turret ring), mantlet vozidel, nebo spodní části podvozku.

Změny v retrofitech

Systém retrofitů byl kompletně přepracován z důvodu redukce nerovnováhy v předchozí verzi a snazšího pochopení jejich funkce. Některé komponenty byly přepracovány, jiné zcela zrušeny. Konkrétní změny jsou následující:

 • Každé vozidlo je nyní vybaveno třemi univerzálními sloty
 • Již není nutné tyto sloty odemykat při výzkumu jednotlivých tanků
 • Retrofity již nemají sekundární bonusové statistiky

Změny v dovednostech velitelů

U všech velitelů byly jejich dovednosti upraveny a zredukován jejich počet. Důvodem je zamezení stokování jednotlivých vlastností, zejména se jedná o dovednosti, které jsou spojené s rychlostí nabíjení a maximální přesností (minimální kruh). Stav, který je v aktualizaci 0.19, není konečný. Vývojáři budou dále pracovat na revizi stromu velitelských dovedností.

Změny dovedností posádky

Stejně jako u velitelů, došlo i u posádky k omezení stromu dovedností, které lze přiřadit jednotlivým členům posádky. Byla zrušena dovednost “Marksman”, která upravovala maximální přesnost a byla nahrazena dovedností střelce “Preventative Maintenance”, která zvyšuje stupeň výdrže děla o 20 %.

Změny modulů vozidel

Byla změněna mechanika poškození pásů. Slabá místa, která byla tvořena přední a zadní částí pásů, byla zmenšena na úroveň předního a zadního kolečka. Jelikož byla celkově zmenšena penetrovatelná oblast, byl naopak zvýšen stupeň bonusového poškození, kterého můžete dosáhnout při zásahu. Nyní je tak mnohem snazší při přesném zásahu provést “detrack” vozidla nepřítele.

U externích palivových nádrží byl zrušen vliv sekundárního poškození, nyní máte 100% šanci na zapálení vozidla nepřítele při zásahu těchto částí.

Zásah do zásobníku s náboji nyní způsobí interní zapálení vozidla, které zvyšuje stupeň poškození o 40 %. Rovněž zrušili redukované poškození bez posádkových věží.

Změna mechaniky kouřových granátů

Z důvodu podpory větší dynamiky hry, prošla mechanika kouřových granátů řadou změn. Všechna vozidla jsou nyní vybavena tímto systémem v rámci standardní výbavy. U některých vozidel je nyní k dispozici schopnost zakouření pomocí výfuku motoru. Oproti standardním kouřovým granátům, které jsou směrovatelné, dochází k vypuštění kouře ze zadní části a v malé oblasti kolem vozidla.

Některá vozidla mají rovněž k dispozici aktualizaci modulu (“Moderní kouřové odpalovací zařízení”), která poskytuje vylepšený modul v závislosti na třídě vozidla:

 • Základní verze u MBT vozidel poskytuje 2 náboje a 80sekundovou prodlevu mezi dobitím
 • Základní verze u AFV, SPG a TD tříd vozidel poskytuje 2 dávky s 60sekundovou prodlevou pro dobití
 • U lehkých tanků tvoří v základní typ 2 náboje s 60sekundovou prodlevou, v rámci vylepšení můžete dosáhnout až na 9 nábojů (zásobník po 3 nábojích) se zachováním doby pro dobití

Změna mechanik maskování

Celý maskovací systém byl kompletně přepracován tak, aby hráčům poskytoval vyšší hodnoty v případě, že jsou při výstřelu skryti za nějakou překážkou (strom, keř). Dříve po výstřelu hráč ztratil kompletně daný maskovací bonus. Nyní jej ztrácí také, ale pouze do výše 33 % tohoto bonusu. Tento bonus je rovněž zachován i u stromů a keřů, které jsou od vašeho vozidla vzdálena nanejvýš 15 m. Dříve byla ztráta maskovacího bonusu vázána na třídu vozidel a docházelo k jeho kompletní ztrátě. V současné verzi poskytuje tento bonus každý keř nebo strom, který se nachází ve vzdálenosti do 15 m od vašeho vozidla. Tato vlastnost tak hráčům umožní se po výstřelu rychle přesunout na novou pozici.

V předchozí verzi byl základní maskovací bonus u keřů na hodnotě 0,2 a nebylo možné při jejich překrytí dosáhnout vyššího bonusu jak 0,3. Nyní je základní hodnota nastavena na 0,3 s možností dosažení celkového bonusu až 0,6.

Ztráta po výstřelu byla změněna

 • Stíhače tanků a vozidla vybavená PTŘS po výstřelku ztrácí 0,2 
 • Všechna ostatní vozidla ztrácí po výstřelu 0,25

Další změny

 • Lehké tanky za jízdy při výstřelu ztrácí pouze 0,05
 • Doba, po kterou dojde ke ztrátě bonusu, snížena ze 7 na 5 sekund
 • Po opuštění oblasti viditelnosti (dosažením maximálního maskovacího bonusu nebo fyzickým odjetím vozidla) dojde k jeho “zhasnutí” po 5 sekundách (dříve 8 sekund)
 • Třída AFV vozidel nyní obdrží bonus k dohledu ve výši 30 m v případě zastaveného vozidla

Další pokračování článku představím v krátké době.

 

Podrobný seznam změn v 0.19 “Tanks Reloaded” (část 1)
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů

3 KOMENTÁŘŮ

 1. Jo, za mě posun vpřed a hra má podstatně jinou úroveň, než před 0.19. Za mě má AW palec nahoru.

 2. No, a nyní abych si předříkával před spaním kvůli zapamatování 😀

 3. mna serie ze to WOTko je coraz horsie, a ti nobovia sa presuvaju sem 🙁 je to dost nehratelne kvoli ludom z wotka..

Comments are closed.