Vývojářský deníček: spotovací systém

  18

  Nedávno My.Com zveřejnil článek, který se věnuje podrobnějšímu rozboru systému spotování a dopodrobna vysvětluje, jak vše vlastně funguje.

  Aby se předešlo použití různých cheatů a další modifikací ze strany klienta, jsou veškeré operace počítány přímo na serveru. Celková kapacita serveru, která je těmto výpočtům věnována, je okolo 30%.

  Základní principy

  Systém spotování a kamufláží, v anglické zkratce SCS (The Spotting and Camouflage System), je celý ovládán mechanismem, kterému se říká “Spoting Manager”. Ten se na začátku každé bitvy postará o to, aby každému vozidlu byl přidělen tzv. server token, neboli hodnota dohledu. Ten je reprezentován možnostmi každého vozidla na serverové straně. Jinými slovy – jakákoliv interakce mezi jednotlivými vozidly je vlastně interakcí mezi hodnotou dohledu a systémem SCS, který odesílá data jednotlivým hráčům a určuje, která vozidla budou zobrazena.

  Podrobnější výpočty u hráčů na stejné straně jsou vypnuty.  Hra Armored Warfare plně simuluje situaci na bojišti u moderních vozidel, kdy každý hráč má 100% přehled o tom, kde se jeho spoluhráči nachází.

  Odhalování nepřátelských vozidel je však zcela odlišné. Abyste zjistili, zda vidíte nepřátelské vozidlo, či nikoliv, spoléhá SCS na odhalování pomocí spotovacích bodů, které jsou:

  • Bod na věži (střelec se dívá stejným směrem, jako je natočeno dělo)
  • Velitelská věž

  Každé vozidlo má rovněž 11 bodů, které slouží k jeho odhalování:

  • Špička hlavně děla
  • 4 body na věži
  • 4 body na trupu
  • 2 body na středu trupu

  SCS se vždy snaží propojit body pomocí paprsku jdoucí z Vašeho vozidla k vozidlu nepřítele (celkem 22 paprsků). Pokud jsou všechny tyto paprsky blokovány překážkou (kopec, budova, kámen, atd.), nepřítele nemůžete odhalit. Pokud dojde ke spojení Vás a nepřátelského vozidla pomocí alespoň jednoho paprsku, dojde k jeho odhalení.

  Kontrola těchto bodů není konstantní. Aby byl systém zvládnutelný, probíhá kontrola s použitím určité frekvence, která se vzdáleností klesá. V počáteční interakci na velké vzdálenosti probíhá kontrola každé přibližně 2 vteřiny, současná maximální hodnota je jednou za 0,8 s, přičemž se snižující se vzdáleností frekvence kontrol rapidně vzrůstá (daná frekvence byla zvýšena v aktualizacích 0.20 i 0.21).

  Vzdálenosti, na kterou mají paprsky dohled, však nejsou nekonečné. Maximální hodnota, kterou může teoreticky paprsek urazit, je 808 metrů (shodná s maximální vykreslovací vzdáleností) a je snížena o řadu faktorů, které zahrnují:

  • Vlastní dohled vozidla
  • Konfigurace vozidla (moduly, doplňky, dovednosti velitele)
  • Nepřímé maskování vozidla (rovněž závisí na mnoha faktorech)
  • Maskování prostředí (keře, stromy, listy)
  • Akce (pohyb, střelba)
  • Režim hry (PvE má jiná pravidla)

  Je potřeba brát v potaz, že maximální dohled vozidla ve hře je 534m.

  Dohled vozidla

  Dohled vozidla je číslo definované v metrech, který reprezentuje kvalitu optiky vozidla. Obecně řečeno – roste s úrovní vozidla (zlepšující se technologie) a její vlastnosti jsou dány od jednoduchých optickým mířidel až po pokročilé počítačově podporované tepelné optiky, které umožňují odhalit nepřítele na velmi velké vzdálenosti. Například dohled lehkého tanku na 1. úrovni je 415 m, na 10. úrovni je 460 m.

  Dohled vozidla je jedním z balancovaných prvků ve hře, který je značně závislý na třídě vozidla. Lehká a AFV vozidla mají obecně nejvyšší dohled ve hře,protože jejich úkolem je nejen způsobit nepříteli poškození, ale také odhalovat nepřátelská vozidla pro spojence. Stíhače tanků (TD) mají obecně také velmi dobrý dohled. MBT vozidla mají dohled nižší, nejmenší hodnoty však dosahují samohybná děla.

  Konfigurace vozidel

  Základní dohled vozidla a efektivita spotování může být u Vašeho vozidla vylepšena vhodnou konfigurací:

  • Modul “Recon Package” – zvyšuje dohled u stojícího vozidla
  • Modul “Thermal Sights” – snižuje efektivitu ochrany prostředí (stromy, keře apod.)
  • Schopnosti velitele (např. Sabrina zvyšuje dohled)
  • Modul “Electronic Lenses Retrofit” zvyšuje dohled stojícího vozidla
  • Modul “Augmented Optics Retrofit” zvyšuje nepatně základní dohled vozidla

  Vezměte prosím v potaz, že vhodně nakonfigurované lehké nebo AFV vozidlo bude mít ve většině případů lepší dohled než vozidlo třídy MBT. Nejlepšího dohledu ve hře dosahují malá AFV vozidla, jako je například CRAB.

  Maskování nepřátelských vozidel

  Maskovací ochrana vozidla je přesným opakem možností dohledu vozidla. Tento modifikátor snižuje hodnotu dohledu nepřátelského vozidla o určitou procentuální hodnotu. Ve světě Armored Warfare je tato hodnota známá jako tzv. camo faktor.

  Dříve byl reprezentován pomocí konstanty (např. 0,37 u vozidla VBL), nyní je však použita procentuální reprezentace. Například u zmíněného vozidla je snížen dohled protivníka o 37%. Pokud je dohled nepřátelského vozidla 400m, bude vozidlo v příkladu odhalené až při vzdálenosti 252m.

  Stejně jako dohled, je schopnost maskování dána třídou vozidla (vozidla AFV dosahují nejvyššího stupně maskování), úrovní vozidla a jeho velikostí. Dále jsou tyto hodnoty ještě závislé na:

  • Schopnostech velitele (zvyšuje ho např. velitel Juan Carlos Miramon)
  • Modulech (např. modul “Electrical Starter and Generator” zvyšuje maskování)
  • Retrofitech (např. “Electro-Absorbing Paint”)
  • Nátěru vozidla (zvyšuje hodnotu o 5%)
  • Aktivní schopnost AFV vozidel (snižuje cílový faktor vozidla)
  Ochrana prostředí

  Stejně jako v reálném světě, keře a stromy znemožňují odhalení nepřátelského vozidla. Vozidlo, které je ukryto za keřem (jsou skryty všechny jeho body sloužící k odhalení), získává značný bonus v podobě dodatečného 30% camo faktoru. Vemte prosím na vědomí, že hodnota maskovacího bonusu není pro všechny keře jednotný (např. keře s méně listy a pod.). Pokud se nachází více keřů v jedné ose směrem k nepříteli, můžete dosáhnout bonusu až 45%. Tedy i MBT vozidlo s velmi nízkou hodnotou maskování může být těžké odhalit, pokud se schovává ve křoví.

  Koruny stromů fungují obdobně jako keře.

  Upozornění:

  • Listy, které jsou od Vás vzdáleny do 15m se nezapočítávají do celkového bonusu nepřítele
  • Maskovací faktor je snížen při výstřelu (keř do 15m od Vašeho vozidla ztrácí 66% maskovacího faktoru po dobu 5s)
  • Některé moduly (“Thermal Imager”) a dovednosti velitelů snižují maskovací faktor
  • Modul ADAPTIV (momentálně je k dispozici pouze u vozidla PL-01) funguje jako přenosný keř a poskytuje maskovací bonus vozidlu
  Akce

  Pohyb nebo výstřel je velice snadné odhalit. Ve hře Armored Warfare tyto akce značně ovlivňují hodnotu maskovacího faktoru.

  Výstřel snižuje faktor prostředí (popsáno výše), ale i Vaši vlastní hodnotu maskování po dobu 5 vteřin (hodnota je průměrná a může se mírně lišit podle typu vozidla) a je vázána na následující podmínky:

  • Stíhače tanků (platí pro střely i protitankové rakety) obdrží velmi nízké snížení faktoru (10 – 15% za jeden výstřel)
  • Lehké tanky a stíhače tanků bez raket dostávají snížení faktoru o 20% po výstřelu
  • Všechna ostatní vozidla dosahují hodnoty snížení faktoru o 25% po výstřelu

  Vozidla, která jsou schopna vypálit několik střel v řadě bez delšího nabíjení (Terminator ATGM, tanky s automaticky nabíjenými zásobníky, vozidla vybavená kulomety), postupně zvyšují penalizaci po jednotlivých výstřelech (v předchozích verzích hry byl faktor redukován na 0 již po 2 výstřelu). Momentálně při vyprázdnění poloviny zásobníku (to jest 3 a více střel, včetně například XM1A3) obdržíte stejnou penalizaci, jako byste vypálili pouze jednu střelu, další střelba má za následek snížení faktoru na nulu.

  Kanónová vozidla získávají penalizaci ve výši 2% za každý jednotlivý vypálený náboj, tato penalizace se sčítá. Nepřetržitá palba po dobu 3-5 vteřin má za následek kompletní ztrátu maskování. Palba krátkými dávkami je momentálně relativně bezpečná.

  Pohyb rovněž snižuje hodnotu maskování – mějte na paměti, že otáčení vozidla na místě se počítá jako pohyb. Pokud se pohybujete velkou rychlostí, ztráta maskování se vyšplhá na svou maximální hodnotu relativně rychle. Pomalým pohybem se snižuje maximální penalizace.  Po zastavení vozidla se penalizace relativně rychle sníží na nulovou hodnotu. Lehké tanky neztrácejí maskování při pohybu, AFV vozidla ji neztrácejí při pomalém pohybu. V neposlední řadě, hořící vozidlo obdrží velkou hodnotu penalizace k maskování.

  Vývojářský deníček: spotovací systém
  Ohodnoťte tento článek!
  5 (100%) 3 hlas/ů
  ZDROJaw.my.com
  Sdílejte
  Předchozí článekĎalšie otázky a odpovede z Gamescomu
  Další článekPlatí Herdyn Freezovi za boost?
  Velký fanda leteckých simulátorů od dávné minulosti (Retaliator, F-15) až po současnost (Falcon 4.0 BMS, DCS World). Bývalý hráč hráč World of Tanks. Armored Warfare hraje od uzavřené bety. Jeho moto zní: "Negativní vlastnosti neexistují. Jsou zde jen příležitosti pro zlepšení!"

  18 KOMENTÁŘŮ

  1. Díky za vyčerpávající popis. Zase jsem začal AW hrát a musím říct že mě baví více než před cca rokem.

  2. Myslím, že o nulové penalizaci na camo u Light tanků by se dalo s úspěchem pochybovat

  3. Modul “Recon Package” – zvyšuje dohled u stojícího vozidla

   Prosím Vás, toto vezmu kde? Nebo je to starý název nového retrofitu?

    • Že su slepý, mně nepřekvapí, ale toto beztak nemá každé vozidlo, co?

    • V to případě, ať se tady přepíší moduly za retrofity, ať se to neplete:

     Modul “Electronic Lenses Retrofit” zvyšuje dohled stojícího vozidla
     Modul “Augmented Optics Retrofit” zvyšuje nepatně základní dohled vozidla

     Děkuju předem

  4. Asi to nepatří sem, ale : jak je to s touhle hrou ? Jsem to nainstalil a přišlo mi to divnější teď než v minulosti…připojení nižšího tieru do bitvy…moooc dlouhé čekání…
   Jak ta hra teď funguje ? Má to dost lidí vůbec ? A je šance , že poběží dále ? Chtěl jsem to zkoušet jako alternativu k WoTku….děkuji za info předem…

   • Zkus na TS3 tento server:
    ts3.armoredwarfare.cz
    tady je server pro CS hráče pro EU AW. Seženeš spoluhráče a starají se o to hráči AW. Preferuj do začátku dobu mezi 20:00 – 23:00.

  5. Cha cha, prej lighty neztrácí camo při pohybu, tak to určitě neplatí v 0.21. Vyzkoušeno xkrát s PL-01, kterému mimochodem nefunguje modul adaptivního maskování,ale to je jiná věc. Zastavím na kopečku, proti je někde zašitý např. Sphinx, nehýbu se…nesvítím, pohnu se vzad, dostrany…ne směrem ke Sphinxovi a okamžitě se rozsvítím, to že mám aktivovaný dohled 550m, aktivovanou plechovku s nátěrem a zlatou maskovačku,stojím ve křáku a měl bych mít camo bonus skoro 50% bez adaptivu a rozsvítí mě rozjetá Armata asi na 400m tak to už je výsměch, přijde mi, že apsolutně sami netuší jak to vlastně funguje.

  6. to neni popis, jak to funguje, ale prani mycomaku, jak by si to predstavovali, kdyby to nekdy fungovalo

  7. zajímavé je, že dohled na PL mám 585 m 🙂 , ale spot jim teda rozhodně nefunguje. Navíc jsem někde zahlédl jinou mechaniku, a to, že údaj v garáži v procentech uvádí o kolik procent se snižuje camo stroje, ale to nikde není uvedeno kolik vlastně je. Čert aby se v tom vyznal.

  Comments are closed.