Vývojářský deníček: spotovací systém – 2. část

  0

  Článek o momentálním fungování spotovacích mechanik ve hře byl opravdu dlouhý. Nyní přikládám poslední odstavce oficiálního textu.

  Spotování v PvE

  Spotovací mechaniky v módech PvP a Globálních operacích fungují přesně tak, jak bylo popsáno v první části článku. Režim PvE má však své odlišnosti. Nejdůležitější infomací je, že umělá inteligence (AI, neboli boti) “nepodvádí”. Spotovací mechaniky nepřátel – botů fungují na stejném principu. Vzhledem k tomu, že PvE mapy jsou obecně menší než PvP mapy, je zobrazovací kruh na mapách (pro hráče i boty) snížen na hodnotu 55% standardního dohledu. Tyto změny vesměs hlavně ovlivňuje nepřítele, jelikož ve velké většině případů jsou protivníci AFV vozidla a objevují se z několika stran naráz, takže spot je efektivnější.

  Zmíněná penalizace je aplikována až na finální výpočet dohledu ve hře. Aktualizace 0.21 přináší další změnu ve výpočtu, která bude fungovat následujícím způsobem a to v závislosti na úrovni obtížnosti:

  • Lehká obtížnost – camo bonus snížen o 20%, dohled snížen o 15%
  • Střední obtížnost – camo bonus snížen o 15%, dohled o 10%
  • Vysoká obtížnost – camo bonus snížen o 10%, dohled o 5%

  Další změny v režimu PvE momentálně nejsou, probíhá vyhodnocování těchto změn a zpětné vazby od hráčů.

  Ztráta spotu

  Vozidlo, které v bitvě odhalíte, se Vám může ztratit z dohledu v případě, že:

  • Zajede za jakoukoliv překážku a dojde k přerušení spotovacího paprsku
  • Vozidlo odjede příliš daleko, nebo získá potřebný camo bonus

  V případě, když nastane tento stav, je vozidlo nepřítele dále viditelné po dobu 5s (výjimka je nasazení kouřové clony). V tomto případě zmizí silueta vozidla za 1s. Tento mechanismus ve hře zabraňuje případům, kdy vozidlo znenadání zmizí ve středu bojiště, nebo se alespoň o minimalizaci tohoto stavu snaží.

  Pokročilé mechaniky spotování

  Jakékoliv vozidlo, které se nachází v kruhu do 50m, je automaticky odhaleno bez ohledu na celkovou situaci, ve které se tank nachází. Tento jev simuluje stav, kdy je vozidlo tak blízko nepříteli, že jeho posádka (nebo někdo z okolí) může slyšet hluk motoru. Vozidla nebo jednotky, které tank doprovázejí, taktéž mohou informovat o hrozbě. Toto pravidlo bylo do hry Armored Warfare začleněno proto, aby se zabránilo vzniku situací, kdy se vozidlo znenadání objeví na nechráněném místě a jeho výsledkem by byla průměrná hratelnost.

  Do značné míry jsou všechny příklady uvedené v předchozích odstavcích zjednodušeny, aby vysvětlily základní principy fungování spotovacích mechanik. Ve skutečnosti je celkový výpočet chování trochu složitější. Dříve (před aktualizací 0.20) byla obecná rovnice pro výpočet dohledu (spotting range – vzdálenost, na kterou můžete odhalit vozidlo nepřítele) dána rovnicí:

  • Maximální hranice dohledu = Dohled * (1 – koeficient kamufláže)

  Aktuální výpočet je dán dle vzorce:

  • Maximální hranice dohledu = 50 + ((Dohled – 50) * (1 – koeficient kamufláže)

  Tato změna výpočtu byla zavedena proto, aby byla zajištěna minimální hranice pro odhalení vozidla nepřítele (50m). Pro příklad jsou uvedeny výpočty původní a nové mechaniky pro dohled 400m a 90% maskování:

  • Maximální hranice dohledu = 400 * (1 – 0,9) = 40m

  Nově:

  • Maximální hranice dohledu = 50 + ((400 – 50) * (1 – 0,9) = 85m

  Dříve tedy bylo teoreticky možné, aby hranice dohledu klesla pod 50m, což vedlo k nežádoucím výsledkům chování ve hře, kdy docházelo k nelogickému zobrazování a mizení nepřítele.

  Výše popsaný spotovací paprsek může proniknout až deseti objekty (např. listy, větve), dokud není přerušen. Místa s hustou vegetací je tedy značně obtížné prozkoumat.

  Ještě poznámka na závěr, v samotném počátku vývoje Armored Warfare (před alfa verzí), byl celý spotovací mechanismus navržen odlišně, pomocí kužele. Teoreticky tak vozidla mohla vidět ještě dále. Tento mechanismus však nebyl nikdy implementován do hry, jelikož podporoval známý způsob boje, tzv. kempení.

  Další spotovací nástroje

  Všechna vozidla jsou vybavena množstvím dalších nástrojů, které jim pomáhají v odhalování protivníků a vlastní ochraně.

  Indikátor odhalení vozidla

  Reprezentován ikonou, která je hráči zobrazena ve chvíli, kdy je jeho vozidlo odhaleno. Indikátor je k dispozici u všech vozidel ve hře, ale u většiny z nich se aktivuje 2,5s poté, co bylo vozidlo odhaleno nepřítelem. Okamžité zobrazení ikony je výsadou vozidel třídy AFV. Tato výhoda jim dává určitý čas na opuštění nevýhodné pozice a kompenzuje jejich celkovou sníženou odolnost. Tato vlastnost je ve skutečnosti dána modulem Recon Package, který je však ve většině případů standardním modulem.

  Indikátor ochrany prostředí

  Indikátor poskytuje hráči informace o okolní vegetaci, která mu poskytuje zvýšenou ochranu. Brána je v potaz pouze vegetace, která se nachází v okruhu do 30m od vlastního vozidla. Součástí indikace je i intenzita tohoto krytí. Pokud stojíte pouze za jedním keřem, je indikátor tmavě šedý.

  rnvcq5y

  Čím větší ochranu od okolního prostředí získáte, tím světlejší je barva indikátoru. Pokud se nacházíte za pevnou překážkou (např. budova), zobrazí se indikátor bílou barvou což znamená, že v daném směru máte maximální ochranu prostředí. Tato funkce však poskytuje pouze stav ochrany ve Vašem bezprostředním okolí (30m) a nenaznačuje, zda můžete nebo nemůžete být odhaleni jakýmkoliv vozidlem na bojišti. Stále Vás mohou vidět i jiní hráči v závislosti na Vašem maskovacím faktoru, poloze a dohledu nepřítele.

  Označení nepřítele (Designate target)

  Vozidla třídy AFV mají speciální schopnost, pomocí které mohou označovat vozidla nepřítele. Označení nepřítele způsobí snížení maskovacího bonusu a zvýšení případného poškození od vozidel ve vlastním týmu.

  Kouřové granáty a generátory kouře

  Pro účely výpočtu maskovacího bonusu se kouř počítá jako fyzická překážka (stěna) a způsobí okamžité přerušení spotovacího paprsku.

  Plány do budoucna

  Dané mechaniky jsou jedny z nejdůležitějších ve hře Armored Warfare. V aktualizacích 0.19, 0.20, 0.21 byly několikrát vylepšeny z důvodu dosažení co nejlepších výsledků, ale v současné chvíli uvažujeme o celkovém přepracování celého mechanismu. V dohledné době budou zveřejněny podrobnosti o této změně. Vzhledem k celkové složitosti změn však nebudou tyto prvky v dohledné době do hry Armored Warfare zavedeny.

  Vývojářský deníček: spotovací systém – 2. část
  Ohodnoťte tento článek!
  4.5 (90%) 4 hlas/ů