Otázky a odpovědi vývojářů

  4

  My.Com zveřejnil další díl ze série otázek a odpovědí vývojářů. pojďme se podívat na novinky z vývoje a směřování hry Armored Warfare.

  Budou přídavné moduly obecně zvyšovat výdrž vozidla v závislosti na úrovni vozidla a bude tato výdrž rozdílná mezi jednotlivými vozidly?

  V současné chvíli moduly, které zvyšují výdrž vozidla (HP), jsou mezi jednotlivými třídami a samotnými vozidly stejné (moduly, které zvyšují výdrž pásů, motoru apod.). Vzhledem ke způsobu, jakým dochází k poškození jednotlivých komponent vozidla, existuje stejná šance na jejich poškození napříč všemi úrovněmi vozidel. Vozidlo nižší úrovně má tedy stejnou šanci na zničení pásů tanku a způsobení požáru tanku vyšší úrovně, pokud mají jeho střely vyšší průraznost.

  V přicházejícím Balancu 2.0 a změnami s ním spojenými, není tento model poškození již potřeba, jelikož rozdíl mezi jednotlivými třídami se drasticky sníží. Vozidla na nižších úrovních budou mít vyšší šanci proti vozidlům vyšších úrovní, máme tedy možnost změnit tento model a nastavit ho tak, že bude závislý na úrovni jednotlivých vozidel. Rovněž můžeme dosáhnou toho, že každé jednotlivé vozidlo bude dosahovat unikátních vlastností při použití modulu na zvýšení výdrže jednotlivých komponent. Rovněž můžeme u jednotlivých vozidle přidat drobné výhody a nevýhody při jejich použití a to na základě informací o reálném použití těchto doplňků u skutečných tanků.

  Podrobnější informace o těchto jednotlivých modulech bude uveřejněna po vydání Balancu 2.0, tedy aktualizace 0.19.

  Hráči tak budou nuceni přemýšlet, jaký konkrétní modul instalují na svoje vozidla, aby docílili co největší efektivity. Jako příklad může sloužit linie vozidel Challanger, které v předchozích aktualizacích musely být vybaveny retrofitem na zvýšení výdrže munice.

  Jaká bude role lehkých tanků v Balancu 2.0?

  Základní myšlenka u této třídy v Balancu 2.0 je mít vozidlo na rozhraní průzkumných tanků a lehce obrněných vozidel, které útočí ze zálohy. Vysoká rychlost těchto vozidel a vysoká přesnost za pohybu budou klíčovými vlastnostmi těchto vozidel. Jejich rychlost na tvrdém povrchu (cesty a silnice) bude sice nižší, než u kolových vozidel, ale daná třída dostane jako kompenzaci bonus na zrychlení. Díky těmto vlastnostem se tanky budou hodit k napadání nepřítele z boku a budou sloužit jako pseudo-průzkumné tanky v první linii.

  Na PTS serveru je omezen počet slotů na umístění munice na 3. Je toto opatření úmyslné? Pokud ano, proč bylo aplikováno?

  Snížení počtu slotů pro munici na jednotlivých tancích z 5 na 3 bylo záměrné. V abstraktním pohledu, každý slot s určitým druhem munice by měl určovat, jakou bude mít vozidlo roli na bitevním poli. 5 slotů na munici nutí hráče se připravit na 5 různých způsobů boje s daným vozidlem. Jiný další význam tyto sloty nemají.

  Při revizi mechaniky střel a zjištění, za jakých okolností by byl daný typ munice užitečný, jsme zjistili, že změna počtu slotů z 5 na 3 usnadní hráčům rozhodování, jaký konkrétní typ si vezmou do bitvy. Kromě toho zvýšený počet slotů munice klade na hráče zvýšené nároky při jejich přepínání na klávesnici.

  Je vylepšeno poškození vysoce explozivní municí (HE) v Balancu 2.0? Pokud vystřelím na velmi silný pancíř, je poškození velmi nízké.

  Tento stav je chtěný – nechceme zavádět mechanismus, kdy není zaručeno vysoké poškození bez ohledu na to, na kterou část tanku nepřítele střílet. V Balancu 2.0 budete s HE municí dosahovat nejvyššího poškození na lehce obrněných částech vozidla. Tento mechanismus bude dále vylepšen o další výrazné bonusy, výhody a nevýhody.

  Bonusy:

  • Až +25% bonus k poškození při průrazu pancíře v závislosti na kvalitě munice
  • Až +25% šance na způsobení požáru a nebo až 50% na způsobení požáru, pokud prorazíte palivovou nádrž a to na základě kvality munice
  • nemusí prorazit pancíř, aby způsobila škody

  Výhody

  • Vyšší potenciální poškození protivníka

  Nevýhody

  • Munice selže v případě dopadu pod úhlem 70-80° v závislosti na kvalitě munice
  • Při dopadu na pancíř tlustší jak 100mm nezpůsobí téměř žádné poškození
  • Při dopadu na pancíř tloušťky 50mm způsobí přibližně 50% poškození
  • Méně přesná jako HEAT munice (přesnější jako HESH)
  • 50% šance na zastavení představenou klecí pancíře
  • Nejnižší průraznost ze všech druhů munice

  Podrobnější informace jsou zveřejněny na stránce ZDE.

  V závislost na Balancu 2.0, jaké máte plány v období 1-3 měsíců, které by zvýšili hráčskou základnu v AW?

  Máme několik nápadů, jak zlepšit situaci na bojišti. Jedním z nich je zavedení systému boje, tzv. Skirmish (boj 3×3 a 5×5 na menších mapách), který byl představen nedávno v rámci novinek aktualizace 0.19. Po uvolnění aktualizace 0.20 se budeme dále soustředit na přidání nového herního obsahu, vozidel a map, které doposud nebyly k dispozici.

  Se zavedením změn ve zvětšení ve sniper režimu (ZOOM) v závislosti na třídě vozidel, můžeme očekávat i nějaké možnosti vylepšení?

  Momentálně to není v plánu. Například MBT vozidla mají faktor zvětšení daleko nižší v porovnání se stíhači tanků. Tato vlastnost je dána úlohou, kterou tato vozidla plní na bojišti. V Balancu 2.0 by MBT vozidla měla plnit přední linie na bojišti. Zvětšení možnosti přiblížení u této třídy vozidel nezapadá do celého konceptu Balancu 2.0.

  Jaké změny jsou plánovány v systému nátěrů jednotlivých vozidel. Dočkáme se větší variability?

  Pracujeme na novém systému aplikace kamufláží a nátěrů, který bude více variabilní a umožní nám představit různé možnosti aplikace nátěrů na vozidla bez nutnosti tvorby speciálních sérií vozidel (např WOLF a pod.). Tyto vylepšení budou v budoucnu jako součást odměn v bednách (LOOT), jiné bude možné zakoupit za goldovou měnu, nebo získat ve speciálních akcích. Dále pracujeme na variabilitě aplikace nálepek na tanky, bude možné měnit jejich velikost a umístění na vozidle.

  Proč jste se rozhodli omezit retrofity na vozidlech nižších úrovní?

  Přepracovali jsme všechny retrofity, aby se snížila disproporce mezi jednotlivými vylepšeními. Cílem je zajistit u jednotlivých bonusů větší přizpůsobivost a rovněž pochopení jejich funkce ze strany hráčů. Současný systém retrofitů nám tak umožní dále vylepšovat celý systém a do budoucna dále rozšiřovat tento systém v závislosti na zaměření vozidla.

  Za jakých podmínek bude možné zrcadlit účet na EU a NA (severoamerickém) serveru. Jak moc musí poklesnout hráčská základna na NA serveru, aby byla tato možnost znovu otevřena?

  I když jsme si plně uvědomujeme problém na severoamerickém serveru, v tuto chvíli nechceme zveřejňovat jakékoliv plány, které by jej řešili.

  Je změna typu munice v Balancu 2.0 u BOTů rozdílná , nebo konstantní?

  Ano, u změny typu munice nějakou dobu trvá její přepnutí a nabití.

  Je v plánu Armor-Inspector?

  Ano, někdy v budoucnu.

  Dříve v plánech vývojářů byla zmíně myšlenka zavedení tzv X-Ray střel (trasírek), které by ukázaly, co se ve skutečnosti se střelou stalo po nárazu. Je to stále v plánech?

  Tento systém bychom chtěli ve hře mít, v dohledné budoucnosti ale neexistují konkrétní plány na jeho zavedení a to na základě několika důležitých otázek, které musíme vyřešit v aktualizaci 0.19 a 0.20.

  Jaké jsou Vaše plány s aktualizacemi po uvedení Balancu 2.0 (po 0.20)?

  Chceme mít více herního obsahu, nové mapy a samozřejmě více šťastných hráčů. Nejsme však momentálně schopni zveřejnit naše dlouhodobé plány. V tuto chvíli je naším hlavním cílem uvést v polovině roku 2017 ostrou verzi hry.

  Uvažujete o uvolňování tzv. mikro-aktualizací, které by například obsahovaly nové mapy a podobně?

  I když je to technicky možné, náš interní systém vývoj a testování toto neumožňuje. Mikro-aktualizace uvolňujeme pouze v případě nutnosti oprav zásadních problémů ve hře, které je možné mnohem snáze vyvíjet a testovat. Je však možné, že v budoucnu někdy tento systém změníme.

  Kolik nových linií vozidel je ve stádiu rozpracovanosti?

  Několik, československá a polská větev je již hotová, francouzská je téměř dokončena, plánujeme dokončit i čínskou větev (MBT u Zhang-Fenga) a máme u několik dalších větvích ve fázi vývoje. Celkově lze říci, že v roce 2017 můžeme očekávat značný progress v počtu vozidel dostupných ve hře.

  Bude období mezi aktualizacemi 0.19 a 0.20 stejně dlouhé, jako mezi 0.18 a 0.19?

  Pravděpodobně ne. Obě aktualizace jsou velmi rozsáhlé a důležité pro hru. V aktualizaci 0.20 přijde do hry několik nových vozidel, ale tato aktualizace 0.19 disponuje rozsáhlou sadou změn, které mění téměř veškerý aspekt hry, tedy jádro programu. To znamená, že čas potřebný k implementaci a testování takových změn jsou daleko nad rámcem toho, co bychom reálně potřebovali k aplikaci “standardní” aktualizace v prostředí AW. Nechceme, aby současný stav při čekání na novou aktualizaci byl výjimkou, ne pravidlem.

  V posledním deníku vývojáře jste zmínili, že byl přepracován a opraven systém kamufláží. Co přesně jste tím měli na mysli?

  Uživatelské rozhraní dříve ukazovalo dodatečný bonus k maskování ve chvílích, kdy ve skutečnosti žádný neexistoval.

  Ve změnách vozidel (oznámených v rámci Balancu 2.0) budou MBT vyšších úrovní dostatečně silná (vylepšený přední pancíř), ale i více zranitelná (méně miniaturních weak-spotů a méně “pixel huntingu”). Jak je toto možné kombinovat dohromady, pro běžného hráče je tento mechanismus těžko pochopitelný.

  Obecně budou mít MBT vozidla vyšších úrovní oslabený pancíř na trupu, zatímco jejich věže nebudou snadno prostřelitelné. Obdrží největší počet bodů výdrže (HP), takže i v případě, kdy budou mít oslabený pancíř, budou moci vydržet na bojišti dostatečně dlouho. Zatímco jejich mobilita na zpevněných cestách zůstane nezměněna, manévrovací schopnosti na nezpevněných plochách budou nižší jak ve verzi 0.18, což dá menším vozidlům větší šanci přijet a zmizet. Účinnost systému APS (ochrana proti PTŘS) bude obecně snížena a MBT vozidla budou tedy těmito střelami zranitelnější. Dostatečná síla pancíře však bude schopna zastavit špatně zaměřené rakety. V neposlední řadě bude prodloužen čas nutný k opravě poškozeného modulu pásů (detrack) a umožní tak ostatním vozidlům snáze flankovat (útok ze zálohy). MBT vozidla budou tedy dostatečně silnou třídou, v nadcházející aktualizaci však hráči budou muset více kontrolovat své okolí a nebudou moci ignorovat i jiné třídy vozidel.

  Budou v budoucnosti do hry zavedeny i další čínské tanky, jako jsou např. ZTZ99, Type 85 IFV a VT2 / VT3?

  V tomto okamžiku sice nemůžeme poskytnou podrobnější informace, ale máme k dispozici plány na doplnění čínské linie tanků.

  Mohou být některé otevřené PVP mapy implementovány i do GLOPS herního režimu?

  Ano, máme v plánu převést některé PVP mapy do GLOPS. První takový přesun bude založen na podkladech mapy Frontline.

  Je v plánu změnit název třídy vozidel, protože označení stíhač tanků se již nepoužívá. Ve skutečnosti jsou tyto vozidla označována jako tanky palebné podpory (Fire Support Vehicle).

  Současně to v plánu nemáme. Obdobně třídy MBT a AFV obsahují vozidla, která jsou určena pro plnění určitých rolí ve hře. Do budoucna plánujeme představit různé varianty tanků, které budou mít odlišné vlastnosti, jako současná třída vozidel.

  Nebojíte se, že stíhače tanků budou mít v Balancu 2.0 problémy?

  Vůbec ne. V Balanci 2.0 bude mít tato třída několik výhod včetně lepšího maskování. Naším přáním je v budoucnosti doplnit stávající linii stíhačů tanků o vysoce mobilní kolová vozidla. Současná linie TD vozidel bude velice rychlá a na pevných površích bude schopna útočit na nepřítele ze zálohy ze střední až velké vzdálenosti. Dle této vize nyní upravujeme vozidla na test serveru, aby bylo dosaženo stanoveného cíle.

  Bylo by možné mít jednodušší herní rozhraní ve hře?

  Ano, více efektivní, pracujeme na změně rozhraní nejen ve hře, ale i v garáži.

  Budou implementovány historické bitvy do prostředí Armored Warfare?

  V současné době toto neplánujeme. Máme spoustu jiných nápadů na implementaci nových herních režimů a koncept historických bitev nezapadá do celkového obsahu hry Armored Warfare.

  Můžete nahradit vozidlo PT-76 vozidlem T-44 a jeho variantami?

  Momentálně nezvažujeme možnost náhrady vozidlem T-44. Ve skutečnosti to byla vozidla druhé světové války a my si nemyslíme, že by byly vhodným doplňkem ve hře Armored Warfare.

  Dočkáme se v budoucnosti i ukrajinských vozidel?

  Ano, plánujeme přidat podobná vozidla, jako je BM Oplot.

  Mnoho hráčů se domnívá, že změny v Balancu 2.0 hru přiblíží k WOT. Jak toto tvrzení vnímáte vy?

  Zavedení Balancu 2.0 není zavedení herních mechanik WOT, ale zlepšením, změnou a jemným doladěním stávajících mechanik v AW. Pokračujeme směrem ke zlepšení naší vlastní hry a nebojíme se aplikovat drastické změny, kterých by se ostatní vývojáři báli (např. odstranění dělostřelectva).  Otázka přiblížení k WOT plyne pouze z nepochopení připravovaných změn, nebo úmyslných pokusů o nalezení nesmyslných důvodů, proč je celá aktualizace vytvářena. Nakonec si  musí hráči uvědomit, že se nesnažíme o kompletní “reset” celé hry, ale cílem je vytvořit lepší herní linku, která bude v budoucnu rozšířena i o další nové mechaniky, se kterými se v minulosti nepočítalo.

  Obdrží T-55M1 řízené střely?

  Ne tato varianta byla vybrána záměrně, protože nedisponuje odpalovacím zařízením PTŘS.

  HEAT verze protitankových střel je v reálném světě skutečným zabijákem, jak se toto projeví ve hře?

  Vyvážení PTŘS spočívá v tom, že ochranná protiopatření, která mohou být aktivována ze strany nepřítele (APS), nebudou tak efektivní. Současně nebudou tyto střely dosahovat extrémně vysoké kvality. I tak svými vlastnostmi (nejvyšší penetrace a poškození) budou čelit mnoha druhům protiopatření. Podobně jako HEAT náboje budou moci způsobit drastické škody na modulech uvnitř tanku, budou moci však být snadněji zastaveny přídavným pancířem (ERA) apod.

  Pro podrobnější informace je vhodné si přečíst článek na následujícím odkazu ZDE.

  Účinnost systému APS bude snížena, protože způsob, jakým funguje, neodpovídá realitě. Proč nejsou ve stejném duchu změněny i PTŘS?

  Aby bylo jasno, účinnost APS v Balancu 2.0 nebyla snížena z důvodu jeho fungování. Původní implementace PAS přinesla pouze výsledek v podobě jedné zneškodněné rakety. Nový systém poskytuje zcela jasný progres v celkové efektivitě APS vzhledem k úrovni jednotlivých vozidel a nezaručuje vždy stoprocentní ochranu. Obecně lze říci, že aplikace reálných vlastností ASP není to, co bychom opravdu chtěli vzhledem k zážitku z hraní. Zatímco se maximálně snažíme o použití reálných vlastností všude tam, kde je to možné, u tohoto prvku hry cítíme, že v tomto případě dodržení tohoto předpokladu vzhledem k hratelnosti AW není reálné.

  Jaký je aktuální stav vývoje mechaniky zpoždění střelby (Shot Delay)?

  Problém se zpožděním výstřelu byl vyřešen v aktualizaci 0.17 přepracováním způsobu výpočtu na straně serveru. Celkově je problém tedy vyřešen. Jakékoliv další problémy jsou většinou způsobeny pomalým připojením, ztrátou paketů a vysokou odezvou na straně klienta, které bohužel nemůžeme ovlivnit.

  Jak jste momentálně spokojeni s rychlostí vývoje AW?

  Nikdy nejsme spokojeni, vždy existuje příležitost pro zlepšení. Ale jelikož se blíží chvíle představení Balancu 2.0, tvorba herního obsahu (vozidla a mapy) se během psaní těchto řádků zrychluje.

  Existuje nějaké konkrétní datum pro zavedení korejské linie tanků do hry?

  O tyto informace nejsme schopni se s Vámi podělit, jisté je, že nebudou součástí aktualizace 0.19.

  Přidáte do hry někdy vozidla, která jsou založena na speciálních verzích jednotlivých států, jako například australský M1A1 AIM, nebo korejská T-80U?

  Ano, o národních variantách jednotlivých vozidel uvažujeme, stejně tak i o jedinečně vypadajících ikonických vozidel. Jak již bylo dříve řečeno, nejdříve se zaměříme na neexportní verze.

  Máte plán na umístění hry na Steam?

  V tuto chvíli můžeme pouze opakovat předchozí prohlášení My.Comu:

  Zřejmě existuje mnoho cest k reklamě a získání nových hráčů do herního světa AW a Steam je jeden z nich, který můžeme brát v úvahu. Možná jste si všimli, že jedna z her My.Com (Cloud Pirates) byla umístěna na herním serveru GreenLight a vypadá to, že velmi úspěšně. Není tedy vyloučeno, že AW ho bude následovat, konkrétnější informace však momentálně nechceme sdělit.

  Jaké budou britské tanky na 2. a 3. úrovni?

  Momentálně je v plánu představit 2 hlavní varianty vozidla Centurion s možným doplněním vozidlem Conqueror.

  Pokud Vickers Mk.7/2 nahradí na 8. úrovni západoevropskou verzi MBT Ariety, bude název dané linie změněn na “Britská MBT větev”?

  Možná. Je třeba upozornit, že taková změna je pouze kosmetická. S největší pravděpodobností zůstane tank Arieta jako alternativa na 8. úrovni k britskému stroji v dané linii.

  Nějaké novinky o čtvrtém obchodníkovi?

  Prozatím žádné.

  Obdrží vozidlo M8 na 9. úrovni dodatečné pancéřování, které má k dispozici na 8. úrovni?

  Základní verze vozidla Thunderbolt II (9. úroveň) obdrží v rámci výzkumu tanku stejný balíček, který je dostupný na 8. úrovni.

  Přidáte do hry vlajku společenství národů?

  Ano, můžeme ji doplnit.

  Přidáte do hry hydraulický systém zavěšení kol?

  Ano, u současných vozidel i v budoucnosti přidaných, které využívaly tuto formu zavěšení, bude daná mechanika implementována. Změny bychom chtěli stihnout ještě tento rok.

  Můžete nám říci něco o dlouhodobých plánech s PVE režimem?

  Momentálně s příchodem Balancu 2.0 dojde ke zvýšení náročnosti v režimu hraní HARD a umožnění BOTům přebít jiný druh munice v závislosti na typu tanku protivníka. Také jsme zavedli schopnost střílet PTŘS. V neposlední řadě se chceme zaměřit na nedokončené části příběhové linie hry.

  Jste spokojeni se současnou rychlostí progressu ve hře? Zdá se nám, že všechny akce, bonusy a doplňky ho značně urychlují.

  Rychlost základního progressu je dobrý, pokud se jedná o akce a bonusy, musíme se na ně podívat podrobněji s kolegy z My.Comu.

  Pracujete v současné době na vylepšní herního rozhraní? Jako je třeba zobrazení stavu osobních misí přímo ve hře.

  Ano, mimo jiné pracujeme na zlepšení i přímo v garáži.

  Budete přepracovávat systém bedniček (LOOT), z jedné platinové bedny vypadne několik platinových vylepšení, což se nezdá příliš užitečné.

  Ano, existují plány na změny v generování odměn z beden a to jednak v mechanice získání beden, tak i v získávání jednotlivých bonusů.

  Budete přidávat do herního prostředí další vlastnosti , jako jsou pohyblivé cíle, nebo možnost volby protivníka?

  Ne v blízké budoucnosti, ale je to něco, o čem víme, že by zvýšilo využitelnost herního prostředí.

  Plánujete implementovat možnost získání speciálních odměn z beden?

  našim dlouhodobým plánem je umístit do beden speciální a vzácné odměny, které budou moci mimo jiné zlepšit celkový výkon vozidel.

  Obdrží Leopard 1A5 MBT MEXAS vylepšení?

  V aktualizaci 0.19 obdrží Leopard dodatečné pancéřování v okolí děla a věže a základním vylepšní vozidla bude mít k dispozici reaktivní pancíř. Stejně jako přicházející verze Leo 2A4 Evo na 8. úrovni, MEXAS varianta Leopardu 1A5 může být do hry zahrnuta někdy v budoucnu jako samostatné vozidlo.

  Chystáte se ponechat zapnutý režim GLOPS?

  Ano, GLOPS definitivně nebude odtraněn ze hry. Navíc bude posílen o nové mapy a mechaniky, které budou implementovány v přicházející verzi 0.19 (mapa Barren Divide).

  Bude někdy v budoucnu namodelována degradace pancíře?

  Po vyhodnocení všech změn souvisejících s Balancem 2.0 včetně mechaniky degradace pancíře jsme se rozhodli tuto myšlenku odložit na dohlednou budoucnost. Věříme, že změny v Balancu 2.0 z pohledu změny mechanik pancéřování plně splní naše očekávání.

  Představíte někdy Object 279 a Black Eagle jako prémiová vozidla?

  V současné době nemáme v plánu implementovat vozidlo Object 279. Black Eagle se objeví, ale ne jako prémiové vozidlo.

  Je herní obsah v podobě klanových válek stále na pořadu dne, nebo byl jeho vývoj smeten ze stolu?

  Klanové války jako herní režim vyvíjíme, nepřijde však dříve, dokud nebude hra jako celek stabilizovaná.

  Kdy bude možné na webových stránkách si zobrazit kompletní informace o statistikách hráče (Dossier)?

  Momentálně o implementaci diskutujeme s My.Com. Podrobnější informace Vám však nemůžeme sdělit.

  A co režim Lords of War?

  Sezóna 1 by měla přijít aktualizaci 0.19, konkrétní termín však ještě nebyl určen.

  Probíhá nějaký vývoj v souvislosti s Match-makingem (MM)?

  V rámci Balancu 2.0 vezme MM do výpočtu v potaz i třídu vozidel. Hráči by měli poznat změnu v přibližně stejně velkém počtu průzkumných vozidel, což v konečném důsledku povede k více vyrovnaným týmům. Vozidla budou mít “role”, které jim budou přiděleny, např. s Terminatorem se počítá jako vozidlem v první linii navzdory jeho označení jako AFV vozidla a to vzhledem k jeho velikosti, palebné síle a pancéřování.

  Ohodnoťte tento článek!

  4 KOMENTÁŘŮ

  1. Doufám, že s příchodem Balancu 2.0 přijdou taky hráči. Mám dojem, že nás to hraje čím dál tím méně.

  2. Kdy bude možné na webových stránkách si zobrazit kompletní informace o statistikách hráče (Dossier)? Momentálně o implementaci diskutujeme s My.Com. Podrobnější informace Vám však nemůžeme sdělit. Od začátku se tvrdilo, že je to soukromá věc každého hráče mimo klan.

   • Kdyby jsi byl zaregistrován na RU, viděl by jsi podrobně rozepsané statistiky tvé osoby pro vlastní potřebu, nejsem si teď jist, jestli se to tam dá omezit, ale jelikož je to vidět pod tvým účtem, tak předpokládám ano. Jsou tam kompletní grafy tvého vývoje ve hře. To bych rád viděl i na EU.

  Comments are closed.