AW: Polský hrdina Stanisław Maczek

  7

  Polští vojáci byli za Druhé světoví války proslulí svojí houževnatostí a odvahou. Jen málo z nich však ztělesňovalo tyto vlastnosti více, než generál Stanisław Maczek.

  Stanisław Maczek se narodil 31.3.1892 nedaleko Lvova na Ukrajině. Už od studií byl členem spolků patriotů a jeho vysoké ambice předčasně ukončil počátek První Světové Války. Maczek bojoval jak proti Rusům, tak i na frontě v Itálii a po konci války vstoupil do nově se zrodivší Polské armády.

  Během války proti Rusku mnohokrát projevil talent při vedení mobilních jednotek. Jeho reputace jako odvážného a starostlivého velitele vznikala v době, kdy velel 10. brigádě kavalerie (v letech 1920 – 1938) – obrněné jednotky, která se později proslavila jako „Černá brigáda“.

  Pod jeho vedením se jednotka bránila Německé invazi v roce 1939, ale útok Hitlerova tehdejšího spojence – Ruska zničil veškeré naděje na vítězství a Maczek byl nucen přikázat svým vojákům, aby utekli do Maďarska, kde byl také krátce internován. On a jeho muži se dostali různými peripetiemi do Francie, kde se přidali k Polským exilovým jednotkám.

  Nicméně zkušenost s Francií byla velkým zklamáním, Maczek musel bojovat rovným dílem s Němci i s nedůvěrou a byrokracií Francouzů. Když Francie padla, dokázal se vyhnout zajetí a přes Tunis, Maroko a Portugalsko se mu podařilo dostat se až do Británie.

  Britové ovšem Poláky nepřijali zrovna s důvěrou – ba naopak – zformování Polské 1. obrněné divize trvalo skoro rok. Maczek opět musel bojovat s nedůvěrou a podezíravostí – tentokrát ze strany Britů. Polské tankové jednotky pod jeho velením byly nasazeny během operace Totalize ( součást operace Overlord – vylodení v Normandii 6.6.1944 – pozn. lorensoth )  jako součást 1. Kanadské armády. Polští tankisté opět dokázali svou odvahu a houževnatost, především v bojích o hřebeny severně od města Falaise. Během této bitvy Maczek prokázal svou taktickou genialitu, když jeho jednotky uzavřely mezeru ve Spojeneckých liniích a zdecimovaly ustupující Němce.

  První obrněná divize prošla Belgií a Nizozemím a sváděla urputné boje – včetně bojů o město Breda, kde utrpěla citelné ztráty. Maczek si vždy dával záležet na tom, aby zbytečně neriskoval životy svých mužů a ztráty z bojů o Bredu na něj citelně doléhaly. Během bojů o Bredu se také Poláci dozvěděli výsledky Jaltské konference ( jednáni Roosevelta, Churchilla a Stalina – mimo jiné se odsouhlasily některé územní zisky Sovětského Svazu na úkor Polska). Měli z jejích výsledků pramalou radost, protože mnoho z nich pocházelo z východu Polska – oblasti, která měla připadnout Sovětskému Svazu – zemi, která polsko před několika lety napadla.  Mnoho z nich to bralo jako další zradu. Nicméně navzdory těmto zprávám pokračovali Poláci v tažení proti Německu a konec války je zastihl nedaleko Wilhelmshavenu (přístav na severozápadě Německa – pozn. lorensoth).

  Generál Maczek se chtěl vrátit domů do Polska, ale ani jeho, ani jeho muže tam nečekalo nic dobrého. Když viděl, jak komunisté zacházejí s vojáky bojujícími na západní frontě (pronásledování a veznění), tak si raději zvolil exil v Británii. V roce 1946 ho dokonce komunistický režim v Polsku zbavil Polského občanství – to byl dík jeho vlasti za jeho válečné oběti. Jelikož formálně nebyl ani britským vojákem, tak neměl nárok ani na práci u Britské armády a musel se živit jako barman ve Skotském Edinburghu. jeho hotel se stal známým místem setkání Polských vysloužilců, kteří nikdy neopoměli salutovat muži za barem.

  Jistého zadostiučinění se dostalo generálu Maczekovi až po pádu komunismu v Polsku. V roce 1994 se mu dostalo veřejné omluvy a byl odměněn Ŕádem Bílého Orla, nejvyšším Polským vyznamenáním. Zemřel 11.12.1994 a dle jeho přání byl pochován v městě Breda – vedle svých mužů, které tam zanechal o padesát let dříve.

  Zdroj: http://aw.my.com/us/stanislaw-maczek-hero-poland

  Ohodnoťte tento článek!

  7 KOMENTÁŘŮ

  Comments are closed.