AW: Novinky pro herní dělostřelectvo

  2

  Delostrelectvo má 2 nové, špeciálne náboje určené na podporu tímu v bitke a to: dymové náboje a osvetľujúce náboje. Tieto nové typy munície môžeme nájsť v sekcií palebnej sily v strome vylepšení u artilérií. Všetky delostrelectvá v hre majú prístup k dymovým nábojom, no len delostrelectvo tieru 6 a vyššie má prístup k osvetľujúcim nábojom. Je dôležité zdôrazniť, že tieto strely neaktivujú systém counter-battery.

  Príklad technologického stromu:

  pic1

  Po výskume a kúpení munície je možné sa ňou vybaviť v časti Secondary Ammo pre ich vozidlo.

  pic2

  V bitke potom môžete jednoducho prepínať na dymové či osvetľujúce granáty, ako pri zmene typu munície. Tieto náboje používajú nový zameriavací kruh, ktorý poskytuje informácie o presnej pozícií, kde strela dopadne a tiež polomer jej účinku.

  Zameriavač pre dymové náboje:
  pic3

  Zameriavač pre osvetľujúce náboje: 
  pic4

  Dymové strely poskytujú úkryt pre všetky vozidlá, ktoré sa nachádzajú v mieste dopadu. Polomer účinku je 30 m a dĺžka trvania je 20 sekúnd. Pri použití tohto typu munície sú hráči s delostrelectvom odmeňovaní za ukrytie spojeneckým vozidiel.

  Osvetľujúce strely slúžia na odhalenie všetkých vozidiel v oblasti. Polomer účinku je 30 m a dĺžka účinku je 10 sekúnd. Pri použití týchto striel sú hráči s delostrelectvom odmeňovaní za odhaľovanie nepriateľov a poškodenie, ktoré im bolo udelené.

  Použitie dymových alebo osvetľujúcich granátov spojencami alebo nepriateľmi je zobrazené na minimape.

  Indikátor použitia dymovej strely:
  pic5

  Indikátor použitia osvetľujúcej strely:
  pic6

  Finálnym prvkom, ktorý bol pridaný pre tieto špeciálne náboje sú Skupiny zbraní. Hlavným cieľom je  odstrániť úplné prebíjanie munície pri prepínaní rôznych zbraní na vozidle, aby sa to viac približovalo fungovaniu v reálnom živote a aby sa zlepšil gameplay. Delostrelectvo nemá žiadne samostatné zbrane a tieto strely budú teda vystreľované z hlavného dela. Pridanie tejto funkcie umožní hráčom používať aj poškodzujúce strely aj podporné strely v bitke bez toho, aby sa museli rozhodnúť len pre jeden typ kvôli dlhému nabíjaniu. Táto funkcia ešte nie je pripravená na ostatné vozidlá v hre, ale v budúcnosti ju bude môcť využívať každé vozidlo, ktoré nesie viac zbraní.

  Skupiny zbraní sú označené rímskymi číslicami v ľavom dolnom rohu ikony munície. Príkladom je M109A6 Paladin v bitke:
  pic7

  – munícia 1 (HE) a Munícia 2 (HERA) sú obe v Skupine zbraní 1.
  – munícia 3 (Dymové granáty) sú v Skupine zbraní 2.
  – munícia 4 (Osvetľujúce granáty) sú v Skupine zbraní 3.

  Táto funkcia umožňuje súčasne nabíjanie dvoch rôznych skupín zbraní. Tu je M109A6 Paladin na začiatku bitky:

  pic8

  Skupina zbraní 1 (aktuálne zvolená skupina zbraní) nabíja Muníciu 1 a Skupina zbraní 2 nabíja Muníciu 3. Skupina zbraní 3 sa nenabíja, môže sa nabíjať až keď sa ukončí nabíjanie Skupiny 2. Ak hráč zmení skupinu zbraní nastáva čas výmeny. Tento čas je omnoho kratší ako plné nabitie požadovaným typom munície. Spätná väzba je zvýraznená zväčšením obrysu munície v oranžovom obryse a časovačom. V tomto príklade hráč prechádza zo Skupiny zbraní 1 do Skupiny zbraní 2.

  pic9

  Čas potrebný na výmenu skupiny zbraní je zobrazený aj na zameriavači vedľa času nabíjania:

  pic10

  Ak prepínate medzi skupinami zbraní nastáva čas výmeny. Ak prepínate medzi rôznymi typmi munície v rovnakej skupine zbraní nastane buď čas výmeny munície (ak je zbraň plne nabitá) alebo prebíjanie (ak nie je zbraň nabitá).

  Môžete sa pozrieť na aktuálne nabitú muníciu. Nabitá munícia má svetlú farbu a munícia, ktorá nabitá nie je má tmavú farbu. V tomto prípade je nabitá Munícia 1 v Skupine zbraní 1 a má svetlejšiu farbu ako Munícia 2:

  pic11

  Zdroj: http://aw.my.com/us/news/general/feature-preview-new-artillery-shells

  Ohodnoťte tento článek!

  2 KOMENTÁŘŮ

  Comments are closed.